Održana 10. Konferencija o zaštiti intelektualne svojine

I ove godine Američka privredna komora u Srbiji održala je konferenciju na temu zaštite prava intelektualne svojine.

PCPress.rs ImageDeseta po redu konferencija održana je danas u Aranđelovcu, a predstavljeni su primeri iz prakse u borbi protiv zloupotrebe intelektualne svojine iz Srbije i regiona.

Zaključak panela koji je za temu imao regionalna iskustva bio je da se saradnja u oblasti zaštite prava intelektualne svojine mora odvijati među državama.

Kao pozitivan primer istaknuta je kampanja na temu zaštite intelektualne svojine koja je sprovedena u Bosni i Hercegovini, namenjena mlađoj populaciji, a u kojoj su aktivno učestvovali srednjoškolci, zatim primer iz Makedonije gde postoji posebno koordinaciono telo za intelektualnu svojinu pri vladi u kome se babe predstavnici institucija koje se bave ovim pitanjem, a po čemu je Makedonija jedinstvena u regionu.

Na primeru iz Slovenije, gde se u jednom okružnom sudu u Ljubljani rešavaju sva pitanja vezana za intelektualnu svojinu, govorilo se o prednostima specijalizovanih i dodatno obučenih sudija koji bi se bavili ovim pitanjima.

Problemi sa kojima se susreću sve zemlje u regionu su nedovoljno efikasna i specijalizovana sudska zaštita, nizak nivo koordinacije između različitih institucija koje štite intelektualnu svojinu, nizak nivo svesti o posledicama kršenja prava intelektualne svojine i često neusaglašenost mnoštva zakona koji regulišu ovu oblast.

Što se trenutnog stanja u Srbiji tiče, na konferenciji je danas saopšteno da je Poreska uprava izvršila do sada 700 kontrola privrednih subjekata, te da je ukupno prekontrolisano 42 hiljade računara, a da je 60 posto bilo nelegalno. U narednom periodu radiće se i na sistemima daljinske kontrole, rekao je Saša Dulić, pomoćnik direktora PU za razvoj i računarsku podršku.

Iz Uprave carina rečeno je da je ove godine bilo organizovano oko pedeset uništenja robe, za razliku od par uništenja godišnje, kako je bilo u početku, kada je ova institucija time počela da se bavi.

Ispred MUP-a Srbije govorio je načelnik odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala koji je istakao važnost proaktivnog pristupa, te da bi upornost u borbi protiv piraterije trebalo da bude podjednaka kao upornost onih koji krše prava intelektualne svojine.

Uprkos postojećim problemima, intelektualna svojima i njena zaštita na znatno višem su nivou nego 2004. godine, zaključio je Miloš Blagojević, predsedavajući Odbora za zaštitu prava intelektualne svojine Američke privredne komore, kada je ovaj Odbor počeo sa radom.

„Implementacija usvojenih zakona još nije na zadovoljavajućem nivou i neophodna su znatna poboljšanja. Izgubljeni prihod od kršenja prava intelektualne svojine u sebi sadrži komponentu poreza, pa je na gubitku i država. S druge strane, nizak stepen zaštite prava intelektualne svojine ne deluje stimulativno na postojeće ali i buduće strane investitore, jer je mnogim kompanijama intelektualna svojina upravo najveća vrednost“, istakao je Blagojević.

PCPress.rs Image

Na svečanom otvaranju ovogodišnje konferencije, u sredu, 5. decembra, govorio je i ministar pravde, Nikola Selaković, kao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vinsent Dežer.

Selaković je rekao da je Ministarstvo svesno nasleđenih problema i da ra radi na njihovom otklanjanju.

“Svesni smo da zbog obimnosti posla, a relativno malog broja predmeta iz ove oblasti u odnosu na ostale, sudije najčešće nemaju mogućnosti da se detaljnije upoznaju sa materijom intelektualne svojine, koja je po svojoj prirodi izuzetno složena i zasebna, što utiče na kaznenu politiku, kvalitet i efikasnost samog postupka. Uzimajući u obzir specifičnu materiju koju pokriva pravo intelektualne svojine, kao i sve veću zastupljenost novih tehnologija u ovim predmetima, sve više se ukazuje potreba za svojevrsnom specijalizacijom sudova i sudija za ovakve predmete.”, izjavio je Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave Republike Srbije.

„Poštovanje prava intelektualne svojine neophodno je za inovacije i samim tim ključno za ekonomski razvoj. Sprovođenje ovih prava u Srbiji se može unaprediti jačanjem koordinacije između državnih institucija, uključujući ekonomske činioce u prevenciji falsifikovanja i piraterije i specijalizacije tužilaca, sudija i sudskih izvršitelja“ izjavio je Vinsent Dežer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji.

Na svečanom otvaranju govorial je i Earl Lee Litzenberger, otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, ali i producent, glumac i režiser Dragan Bjelogrlić.

Facebook komentari: