BIZIT plus

Održana konferencija o sajber bezbednosti

U Beogradu je u petak 19. juna 2015. godine održana konferencija na visokom nivou o sajber-bezbednosti. Organizatori skupa su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Diplo Centar, a podršku je dala Misija OEBS-a u Srbiji.

Okrugli sto Cyber security preview

 

Na skupu je učestvovalo sedamdeset visokih predstavnika državnih institucija, privatnog sektora, akademske zajednice i nevladinih organizacija, a govorili su, između ostalih, i državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić, ambasador Finske u Srbiji Peka Orpana, i šef Misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhard.

Sveopšta digitalizacija društva, pored brojnih prednosti, donosi i rizike po sve segmente društva – od korisnika preko privrede do državnih institucija i kritične infrastrukture. Neophodno je da Srbija što pre izgradi efikasan institucionalni višepartnerski okvir za sajber-bezbednost, zaključak je ove konferencije. Skup je realizovan kao druga faza projekta “Ka nacionalnom okviru za sajber-bezbednost u Srbiji: izgradnja višepartnerske platforme” organizacije Diplo Centar, nakon ekspertskog skupa održanog u maju u Istraživačkoj stanici Petnica.
Otvarajući skup, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić istakao je da je sajber-bezbednost aktuelna i urgenta tema važna za Srbiju i zbog pridruživanja Evropskoj uniji i zbog predsedavanja Srbije OEBS-u, ali pre svega kao preduslov za blagostanje društva. On je dodao da je neophodno što pre formirati institucionalni okvir i podsetio da u Srbiji postoji ekspertiza u institucijama i organizacijama koju treba iskoristiti.
Ambasador Finske u Srbiji Peka Orpana preneo je iskustva vrlo uspešnog finskog modela sveobuhvatne sajber-bezbednosti koji podrazumeva blisku saradnju svih državnih institucija kao i partnerstvo sa privatnim i nevladinim sektorom, akademskom i tehničkom zajednicom i medijima, dajući kao primer da preko 2000 kompanija volonterski učestvuje u mreži organizacija za incidente.
Šef Misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhard naglasio je da je Misija tokom proteklih godina pomagala institucije i društvo u Srbiji u oblasti reforme sektora bezbednosti, a da je tema sajber-bezbednosti odnedavno postala deo ovog procesa.
Pomoćnik ministra u Ministarstvu turizma, trgovine i telekomunikacija Sava Savić najavio je da će nacrt zakona o informacionoj bezbednosti uskoro biti stavljen na javnu raspravu, podsećajući da je informaciona bezbednost jedan od šest prioriteta u Strategiji razvoja informacionog društva do 2020. godine.
Direktor programa sajber-bezbednosti Diplo Centra Vladimir Radunović naveo je da je danas moguće, sa skromnim znanjem i resursima od svega nekoliko hiljada evra, izvesti sajber-napad kojim bi se paralizovala Srbija – institucije, kritična infrastruktura, komunikacije i finansijski sektor – prouzrokujući štetu od preko 10 miliona evra dnevno, te da je hitno potrebno uspostaviti nezavisan i efikasan nacionalni Centar za brz odgovor na sajber-incidente (CERT) po ugledu na modele iz drugih država.

Stefani Frej ispred švajcarske federalne jedinice za koordinaciju tehnologijama podvukla je da sajber-pretnje ne poznaju granice, te da je uspostavljanje nacionale kontakt tačke za međunarodnu saradnju u oblasti sajber-bezbednosti od izuzetne važnosti za Srbiju, i podsetila da je predsedavanje Srbije OEBS u dobra prilika da se oblici saradnje dalje diskutuju na nivou zemalja OEBS regiona.
Tokom diskusije dodatno je podvučena neophodnost saradnje svih aktera u zemlji, s obzirom da je većina mreža i kompjutera – a koji mogu biti i meta napada i zloupotrebljeni za napade – u privatnom vlasništvu, dok su znanje i kontakti mahom u akademskom i nevladinom sektoru.

U okviru šireg procesa u septembru predstoji i javno slušanje u Parlamentu Srbije uz podršku Ženevskog Centra za kontrolu oružanih snaga (DCAF).

Facebook komentari: