PC Press: SionNet, kung-fu Panda

Integra SB GateDefender Performa SB je prva linija odbrane od zlonamernog saobraćaja koji vreba sa Interneta. Ovaj mrežni uređaj se jednostavno instalira dok održavanje uglavnom radi potpuno autonomno — Mladen Mijatović

Panda Security je španska kompanija koja nam je uglavnom poznata po antivirusnom softveru, a gde je softver, nije daleko ni namenski hardver. Svaki softver ovog tipa (anti-malware, mail-filter, content-filter i sl.) radi neku vrstu inspekcije podataka, što je u slučaju mrežnog saobraćaja koji neprekidno teče nezgodan zadatak.

Jednostavna instalacija

S jedne strane, ova inspekcija ne sme predugo da traje, jer to dovodi do neprijatnih kašnjenja u mrežnom saobraćaju, što je kod nekih aplikacija koje strogo zahtevaju rad u realnom vremenu (VoIP, multimedijalni striming) pogubno. S druge strane, brže skeniranje zahteva veće sistemske resurse koje softver otkida od računara na kome radite, pa tako dolazi do usporenja samog računara.

Mnogo bolje rešenje je poseban uređaj čiji je hardver posvećen samo softveru za skeniranje, čime se izbegavaju kompromisi između brzine i efikasnosti. Ovakav uređaj postaje opravdan već ako imate desetak računara u mreži, u kom slučaju možete da se opredelite za neko od hardversko/softverskih rešenja firme Panda Security.

GateDefender Performa SB je prilično mala spravica: najmlađi član GateDefender porodice je desktop model koji se instalira na ulazu u mrežu – obično između uređaja koji služi kao gateway ka Internetu i prvog mrežnog sviča. Budući da je ovo SCM (Secure Content Management) uređaj, a ne firewall, ako vaša mreža ima hardverski firewall, obavezno instalirajte SCM iza njega, na strani okrenutoj ka LAN mreži. Ovim ćete izbeći da GateDefender Performa nepotrebno skenira saobraćaj koji će već firewall zaustaviti. Interesantno je da u slučaju gašenja uređaja, bilo zbog kvara ili nestanka struje, on pravi pasivnu konekciju (kratki spoj) između ulaza i izlaza, pa iako zaštite više nema, ne dolazi do prekida mrežnog saobraćaja.

Praktično bez održavanja

Pored toga što GateDefender Performa radi u režimu transparentnog mrežnog bridža, što će reći da ga mreža vidi kao običan Ethernet kabl koji na volšeban način sprečava prolazak štetnih informacija, ovaj SCM uređaj ne zahteva gotovo nikakvo održavanje. Panda Security ga reklamira pod sloganom Connect and forget, što on u velikoj meri i ispunjava – nakon što uređaj registrujete preko Interneta, on će biti u stalnom kontaku sa Pandinim istraživačkim centrom koji će brinuti o tome da uređaj stalno ažurira podatke o najnovijim pretnjama koje vrebaju sa svetske mreže.

Podaci o virusima, crvima, trojancima i ostalim napastima ažuriraju se na svakih 90 minuta, a crne liste sa kojih stiže neželjeni e-mail svakog minuta! Pored zaštite od spama i sveg poznatog malware-a, uređaj koristi i heurističke algoritme za zaštitu od napasnika koji još nisu otkriveni i klasifikovani. Štaviše, ako sami otkrijete fajl za koji iz bilo kog razloga posumnjate da je zaražen, možete ga proslediti proizvođačima na analizu i ako je sumnja bila opravdana, taj malware će biti uvršten u bazu.

Sva ova automatika ne znači da se uređaj ne može i ručno podesiti – pristup se obavlja kroz Web browser, preko posebne IP adrese za administratorsku konzolu (Ethernet interfejs ima dve adrese: jednu za administraciju i drugu za sav ostali saobraćaj). Na ovaj način se mogu ručno zadati liste (adrese, domeni i IP adrese) sa kojih se blokira spam. Neka istraživanja pokazuju da čak 70% Internet saobraćaja u firmama nema nikakve veze s poslom, pa GateDefender Performa blokira Instant Messaging i P2P saobraćaj, kao i sve Web sajtove za koje administrator proceni da su nepodobni, što se verovatno neće dopasti zaposlenima, ali će povećati produktivnost firme.

Panda GateDefender Performa SB
   
Kapacitet: 40 Mbit/s (HTTP throughput), 80 e-mail poruka u sekundi (SMTP throughput), 84 TCP konekcije u sekundi, 550 istovremenih TCP konekcija
Maksimalan preporučen broj korisnika: 100
Vrsta zaštite: Anti-malware, content filter, anti-spam, Web filter
Kontakt www.sionnet.rs
MP cena 1.779 evra
Facebook komentari: