PC Savet: Kontrola rečnika u Word-u

dictionary11 Koristite li proveru pisanja u Microsoft Word-u? Rečnik srpskog jezika koji se isporučuje uz Microsoft Office nije potpun, pa je često potrebno dopunjavati ga novim rečima; te reči se čuvaju u tekstualnoj datoteci koja je sakrivena u vašem profilu. Do Word-a 2003 datoteka dodatnog rečnika bila je ograničena na 64 KB. Kapacitet od oko 6.000 reči može biti nedovoljan, tim pre što je uobičajeno da se neprepoznate imenice umnožavaju po padežima, glagoli po vremenu i rodu, i slično tome. Ako biste pogledali u sadržaj prilagođenog rečnika, verovatno biste našli i instance reči kojima tu nije mesto. Povremeno, možda jednom godišnje, ima smisla počistiti datoteku dodatnog rečnika.

Postoje dva načina da pristupite sadržaju datoteke dodatnog rečnika. Prvi, formalni, je prikladan ako odmah primetite da ste nehotice ubacili u rečnik reč koju je trebalo da izmenite. U Word-u 2003, otvorite dijalog Tools / Options / Spelling and Grammar (Alatke / Opcije / Pravopis i gramatika), a zatim kliknite na Custom dictionaries (Prilagođeni rečnici). Odaberite rečnik koji se odnosi na srpski jezik u jednom ili drugom pismu (najčešće se zove CUSTOM.DIC), pa kliknite na Modify (Izmeni). U dobijenom dijalogu možete skrolovati po spisku reči; izbrišite odabranu reč klikom na Delete. U Word-u 2007, putanja je sledeća: u meniju ispod Office dugmeta kliknite na Word Options, u levom oknu prozora odaberite Proofing, a zatim u desnom oknu Custom Dictionaries. Odaberite željeni rečnik i kliknite na Edit Word List; dalje je isto.

Pročitajte i:  Kuda ide Excel korisnički interfejs?

Za ozbiljnije zahvate bolje je da učitate rečnik u neki tekstualni editor (npr. TextPad). Da biste to učinili, moraćete da locirate datoteku. Pronađite folder Documents and Settings\ime_korisnika\Application Data\Microsoft a u njemu folder Proof za Word 2003 ili UProof za Word 2007 (ako koristite Vistu, to je \Users\ime_korisnika\AppData\Roaming\Microsoft\Uproof). Učitajte CUSTOM.DIC u editor, pa brišite cele redove sa suvišnim rečima. Pripazite da ne ostaju prazni redovi i da sadržaj, osim prvog reda u kome se nalazi oznaka jezika, mora da bude uredno sortiran.

Izvor: PC 1000

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,