BIZIT plus

PC Savet: Obaveštenje o prijemu pošte

EMAIL_MARKETING Kada u Outlook-u postoji pravilo koje premešta poštu u posebne foldere, prilikom prijema se neće videti obaveštenje u blizini systray-a; to se dešava samo za poruke koje podrazumevano ostaju u Inbox-u.

Na prvoj kartici dijaloga Tools > Options (Alatke > Opcije) kliknite na E-mail Options (Opcije e-pošte), pa u sledećem dijalogu kliknite na Advanced E-mail Options (Više opcija e-pošte). Pobrinite se da bude uključeno polje za potvrdu Display a New Mail Desktop Alert (Prikaži obaveštenje o novoj pošti…). A kad ste već tu, dugme neposredno ispod opcije vas vodi u dijalog (četvrti nivo!) u kome ćete podesiti opcije za prikaz obaveštenja. Uočite da u nastavku opisa opcije, u zagradama, stoji i naznaka da ona važi samo za Inbox. Dakle, u programu nedostaje podrazumevana funkcionalnost za primljene poruke koje ste odmah prosledili u podređene foldere.

Rešenje je u definisanju pravila za pokretanje obaveštenja koje se okida kad god Outlook primi neku poruku, bilo da se ona nekim drugim pravilom premešta u drugi folder ili ne. Otvorite dijalog Tools > Rules and Alerts (Alatke > Pravila i obaveštenja), pa kliknite na New Rule (Novo pravilo). U grupi Stay Up to Date (Budite u toku) birajte prvu opciju u nizu, onu koja je obeležena kovertom sa zvezdicom, pa kliknite na Next (Dalje). Sledeći korak, u kome birate uslove za izbor, predstavlja ključ rešenja: isključite zatečenu opciju; pri prelasku na sledeći korak, program će vas upozoriti da će se pravilo odnositi na svaku poruku koju primite, ali to je baš ono što i želite, pa potvrdite to. Treći korak služi za izbor opcije: tamo najpre isključite zatečenu prvu opciju, pomerite stavke u glavnom oknu dijaloga do samog dna, a zatim uključite (sada očiglednu) opciju Display a Desktop Alert (Prikaži obaveštenje na radnoj površini). Sledeći korak služi za izuzetke od pravila – ovoga puta ih nema, pa nastavite dalje. U poslednjem koraku imenujte pravilo, pobrinite se da ostane uključeno i završite proceduru definisanja pravila. Ubuduće, dobijaćete obaveštenja prilikom pristizanja svake poruke, a ne samo onih koje završavaju u Inbox-u.

Pročitajte i:  Kuda ide Excel korisnički interfejs?

Zatečena uključena opcija u trećem koraku nalaže da se tokom prijema poruka otvori prozor sa spiskom svih stavki primljene pošte, gde se vide pošiljalac, tema i datum poruke. Ovo na prvi pogled nije toliko udobno kao podrazumevano obaveštenje na radnoj površini, baš zato što je invazivno (prozor preuzima fokus). Uz to, nije moguće podesiti veličinu prozora koji će nastati kad angažujete tu opciju, a upravo ova opcija bi mogla biti od koristi ukoliko ste povremeno odsutni od računara ili radite na više njih, pa ne obraćate pažnju na ekranska obaveštenja koja brzo nestanu.

Ako zaključite da bi "jače" upozorenje bilo od koristi, primenite opciju Display a specific message in the New Item Alert window (Prikaži određenu poruku u prozoru "obaveštenja o novim stavkama"). Kliknite na hipervezu a specific message u donjem oknu pa unesite tekst poruke koja će se pojaviti na vrhu prozora obaveštenja. Kada se otvori prozor sa spiskom poruka, postoji jedna zgodna posledica, pogotovo ako uglavnom držite svoj Outlook minimizovan: možete obeležiti i otvoriti stavku direktno iz tog prozora. Dakle, možete odmah pregledati upravo pristigle poruke, čak ne vraćajući Outlook u prvi plan, a kamoli šetajući po folderima u koje su poruke razmeštene.

Pročitajte i:  Email prevaranti koriste sofisticirane taktike da prevare korisnike

Izvor: PC1000

Facebook komentari: