PC Savet: Oštećene ilustracije u PowerPoint-u

office2007_icon_powerpoint Ukoliko pripremate prezentaciju sa slikama na slajdovima u PowerPoint-u 2007, pa je otvorite u toj ili ranijoj verziji programa, moglo bi se desiti da slike postanu mutnije i osetno nižeg kvaliteta nego što su bile u času postavljanja. To pogotovo može da bude nezgodno ako ste iz nekog programa za vektorsko crtanje izvezli precizne šeme kao bitmapirane slike: gubici mogu da budu neprihvatljivo veliki.

Uzrok ovoj pojavi je podrazumevano uključena opcija za automatsko kompresovanje slika prilikom čuvanja prezentacije, što postoji kao način za generičko smanjivanje veličine PPT (ili PPS) datoteke kada ona interno čuva sve umetnute sadržaje. To je loša odluka: opcija kompresije svakako treba da postoji, ali tek kao alternativni izbor korisnika, i to nakon jasnog upozorenja da može doći do gubitka kvaliteta grafičkog sadržaja; tada bi svako mogao da sačuva prezentaciju u dve verzije, pa da uporednom proverom odluči da li je kompresija slika završila prihvatljivim kvalitetom.

Kompresiju, srećom, možete da isključite, ali je opcija sakrivena "ispod sedam brava". Važno je da izmenu učinite pre prvog čuvanja prezentacije, jer kasnije će biti kasno. Otvorite dijalog Save As (ili Sačuvaj kao, nalazi se u meniju ispod Office dugmeta) najpre birajući željeni format datoteke; zatim u njemu kliknite na Tools (Alatke), ispod kojeg se nalazi dodatni meni. Odaberite stavku Compress Pictures (Komprimuj slike) pa u sledećem dijalogu kliknite na Options (Opcije); najzad, u dijalogu Compression Options (Postavke kompresije) uklonite oznaku sa polja na potvrdu Automatically perform basic compression on save (Automatski izvrši osnovnu kompresiju prilikom čuvanja). Opcija će ostati trajno upamćena za tu prezentaciju.

Kad ste već iskopali taj dijalog, obratite pažnju i na ostale sadržaje u njemu. Stavka Delete cropped areas of pictures (Izbriši izrezane delove slika) je korisna ako ste skraćivali kadrove na ilustracijama. A ako ipak želite da dozvolite kompresiju slika, razmislite o tome da li ćete ikada štampati slajdove; ako nemate takvu nameru, u redu je da odaberete srednju opciju kompresije za ekran (150 ppi).

Po Marfijevom pravilu, i pored ovog saznanja, desiće vam se barem jednom da zaboravite da isključite kompresiju. Da biste sprečili takav slučaj, postoji rigidniji postupak kojim ćete trajno promeniti podrazumevano ponašanje programa. Zatvorite PowerPoint, pokrenite RegEdit, pa se locirajte na granu HCU\Software\Microsoft\Office12.0\PowerPoint\Options. Kreirajte novu vrednost tipa DWord po imenu AutomaticPictureCompressionDefault i uverite se da njena veličina bude nula; zatvorite RegEdit. Ukoliko iz bilo kog razloga poželite da ponovo vratite podrazumevanu funkcionalnost kompresije, nemojte brisati formirani ključ, nego izmenite njegovu vrednost sa 0 na 1.

Izvor: PC 1000

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,