BIZIT plus

PKS: Idemo ka elektronskoj carini

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Bez uvođenja i potpune implementacije elektronskog sistema carinjenja do 2013. godine, koji u Evropi funkcioniše već godinama, nema ulaska u EU

Najveći posao domaće Carine u sledeće tri godine  biće umrežavanje u jedinstveni kompjuterski tranzicioni sistem. Već od 2013. godine svi poslovi koji se odnose na carinjenje roba i usluga, praćenje transporta i niza drugih radnji, u Evropskoj uniji radiće se elektronskim putem. Drugim rečima, EU će za nešto više od tri godine imati potpunu E carinu u kojoj neće biti mesta ni za kakva papirna dokumenta. Sada imaju samo jedan sa bar kodom – rečeno je na prezentaciji Konvencije o zajedničkom tranzitu i NCTC – novom kompjuterizovanom carinskom sistemu u Privrednoj komori Srbije. Od implementacije ovog sistema rada carine zavisi naš ulazak u EU, odnosno, dok sistem ne profunkcioniše na ulazak u EU ne treba računati, poručeno je sa prezentacije ovog projekta.

Pojednostavljeno rečeno, novi način rada domaće carine, podrazumevaće daleko veće poverenje u preduzeća koja uvoze robe. Preduzeća dobijaju pravo na pečat, određivanje visine carine i uplaćivanje novca po tom osnovu. Carina će samo povremeno kontrolisati podatke i fizički proveravati one koji obavljaju carinjenje, ali jednom li se prekrši dato poverenje, carina će ga oduzeti zauvek, a prekršioca podvrgnuti stalnim kontrolama.

Prilikom prezentacije u PKS budućeg rada naše Carine, Dragan Dragović, rukovodilac projektnog tima u Upravi carina Srbije, naglasio je da mi imamo vremena do 2013. godine da ovaj sistem potpuno implementiramo i po njemu počnemo da obavljamo carin jenje. Prvi koraci su već učinjeni jer je odvojen početni novac iz IPA fondova EU od 1,5 miliona evra za uvođenje sistema, početkom iduće godine biće uzabrana i konsultantska kuća koja će sve vreme raditi sa našim projektnim timom na implementaciji, a napravljena je i dinamika rada po kojoj bi prve simulacije rada novog sistema počele već početkom 2011. godine. Dragović ističe da će punom snagom početi da se radi čim bude odmrznut Prelazni trgovinski sporazum sa EU, jer će naša Carina odmah dobiti „mapu puta“ dinamiku aktivnosti i poslova koje mora da uradi. Odmrzavanje Trgovinskog sporazuma očekuje se do kraja godine.

-Od realizacije ovog projekta, odnosno implementacije NCTC zavisi naš ulazak u Evropsku uniju – nedvosmisleno je poručio Dragović. – Druge zemlje članice EU uvodile su ovaj sistem od šest do 14 godina. Mi imamo nešto više od tri godine i do tada taj posao mora da se završi.

Srbija će dobiti svaku pomoć od EU jer implementacija NCTC predstavlja jedan od najvažnijh delova projekta o integrisanom upravljanju granicama.

-Ovaj sistem omogućiće nam da pri tranzitu nema klasičnih carinskih kontrola kakve sada poznajemo, nego se najavom prevoznika iz bilo koje zemlje da će proći kroz određene teritorije, cela procedura svodi na neposredni kontakt, a ne na proveru. Zapravo, sva dokumenata izvoznik, operater ili špediuter podnosi elektronski čim roba krene, pa vreme zadržavanja na granicama svodi se na minimum, a eleminiše se ili svodi na najmanju moguću meru subjektivnost onih koji obavljaju kontrolu. Samim tim zatvaraju i brojni kanali za korupciju – kaže Dušan Mladenović, sekretar Odbora PKS za saobraćaj i telekomunikacije. – Zemlje kandidati za EU već godinama rade na ovom sistemu, a Slovenija je intenzivno radila na uvođenju više od šest godina. Ovaj informacioni sistem je vrlo kompleksan, ali računamo na iskustvo drugih zemalja i pomoć iz EU.

Izvor: Privredna komora Srbije

Facebook komentari: