BIZIT plus

PKS: Neophodno ulaganje u promociju e-bankinga i e-tgovine

PKSInfo-15-19-mart-2010 U okviru Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije obrazovana je radna grupa za izradu strategije razvoja E – trgovine. Radnu grupu, pored predstavnika PKS i Ministarstva trgovine i usluga, čine i predstavnici trgovinskih preduzeća, banaka i proizvođača, koji imaju zadatak da iz svog ugla daju doprinos izradi strategije E – trgovine. U Komori Srbije, održan je drugi sastanak radne grupe, na kome je definisan sadržaj i predložen tekst strategije. Kako je dogovoreno, na usaglašavanju teksta će se konstantno raditi, jer ova oblast je usko povezana sa izradom strategije razvoja informacionog društva.

PKS će ove godine edukovati i “pokriti” kvalifikovanim elektronskim sertifikatima preko 20.000 privrednih subjekata u zemlji. Primenom elektronskih servisa, moglo bi da se uštedi do 600 miliona evra godišnje, rekao je potpredsednik PKS Saša Vlaisavljević na Okruglom stolu o elektronskom bankarstvu i elektronskoj trgovini “Ekonomist medija grupe.” Potpredsednik Vlaisavljević je rekao da Komora kvalifikovane elektronske sertifikate izdaje besplatno, sa željom da se stvori kritična masa privrednih subjekata koji mogu da, na siguran način, posluju elektronski. Pored toga, PKS razvija niz elektronskih servisa, kao što su elektronsko podnošenje PDV i ostalih poreskih prijava, prijava i odjava zaposlenih, podnošenje carinske deklaracije, izrada biznis planova, objedinjene ponuda i tražnje, čija primena bi na godišnjem nivou mogla da ostvari uštedu od preko 600 miliona evra. Ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo Jasna Matić najavila je da će u narednih nekoliko nedelja probno početi da radi portal za elektronske javne nabavke, a ministar trgovine i usluga dr Slobodan Milosavljević izrazio je nezadovoljstvo dosadašnjim interesovanjem, posebno privatnih preduzetnika, za primenu elektronskog poslovanja, uprkos tome što postoji Zakon o elektronskoj trgovini.

Privredns komora Srbije

Facebook komentari: