BIZIT plus

PKS: Video nadzor na putevima i u gradovima Srbije

PKS-video-nadzor Sada je pravi trenutak da se preduzmu mere za smanjenje alarmantnog broja saobraćajnih udesa sa tragičnim posledicama, pre svega kroz jačanje preventive i uspostavljanje video nadzora na putevima i u gradovima Republike Srbije, rekao je predsednik PKS Miloš Bugarin

Inicijativa PKS o pokretanju aktivnosti na uvođenju video nadzora na putevima i u gradovima Srbije u cilju unapređenja bezbednosti u saobraćaju naišla je na podršku svih učesnika sastanka, održanog 15. januara u PKS. Sastanku su prisustvovali predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova general policije Stojadin Jovanović sa saradnikom, predstavnik Ministarstva za infrastrukturu pomoćnik ministra za puteve i bezbednost saobraćaja Dragan Jovanović i predstavnik Javnog preduzeća Putevi Srbije glavni inženjer za saobraćaj i signalizaciju Vlado Rakočević, a domaćini su bili predsednik PKS Miloš Bugarin i potpredsednik PKS Slobodan Samardžić.

Prema podacima MUP-a, u Srbiji godišnje u saobraćajnim nesrećama pogine oko 1000 ljudi, od čega više od polovine zbog neprilagođene brzine vožnje. Poređenja radi, u Britaniji, gde se sličan program sprovodi od 2001. godine i koja ima 15 puta više vozila nego Srbija, godišnje u saobraćaju pogine oko 3000 ljudi.

Broj od pet miliona mandatnih kazni za učinjene saobraćajne prekršaje i oko dva i po miliona zahteva za pokretanje postupka kod sudije za prekršaje godišnje u Srbiji znatno bi se povećao uvođenjem sistema daljinskog video nadzora, ali bi to značilo i efikasniju kontrolu i bolje poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog toga smo pokrenuli inicijativu da se u Srbiji obave sve potrebne pripreme za uvođenje video nadzora na putevima i u gradovima, kako bi primena mogla da počne čim se donese neophodna zakonska regulativa, kaže potpredsednik PKS Slobodan Samardžić.

Za finansiranje uvođenja video nadzora i njegovo funkcionisanje potreban je i odgovarajući zakonski osnov. Kroz izmene i dopune Nacrta zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju trebalo bi propisati obavezu osiguravajućih društava da izdvajaju doprinos za preventivu kao deo premije osiguranja od autoodgovornosti, a da tako obezbeđena sredstva budu usmerena na poseban račun za uspostavljanje i održanje video nadzora. Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji se najavljuje, trebalo bi da propiše da se sredstva za preventivu, koja su deo funkcionalne premije za osiguranje od autoodgovornosti, usmeravaju za razvoj i unapređenje sistema daljinskog video nadzora na putevima. Postojećim Zakonom o javnim putevima regulisana je obaveza naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta. MUP će Vladi Republike Srbije predložiti da se deo tako obezbeđenih sredstava upotrebi za funkcionisanje i razvoj sistema video nadzora.

Video nadzorom se postiže registracija svakog učesnika u saobraćaju koji se ne pridržava saobraćanih propisa. Tako se odgovornost za saobraćajne udese na putevima i u gradovima Srbije pomera iz zone odgovornosti države na porodicu i pojedinca. Planirano postepeno uvođenje video nadzora vršilo bi se u skladu sa podacima MUP-a Srbije, prvo u gradovima i na putevima gde je frekvencija udesa najveća. Aktivnosti vezane za ovu inicijativu nastaviće se sastankom u Ministarstvu za infrastrukturu.

Izvor: Privredna komora Srbije

Facebook komentari:
Računari i Galaksija