Platforma E‑pismonoša: Najbolje rešenje za uspešno poslovanje

Platforma epismonosa.rs najnoviji je proizvod domaće firme Inception i predstavlja jedinstveni sistem za razmenu elektronskih računa i celokupne poslovne dokumentacije.

PCPress.rs Image

Mnogi ne znaju da je Vlada Srbije krajem marta usvojila Predlog zakona o elektronskom fakturisanju, kojim je detaljno uređeno pitanje izdavanja, slanja, prijema, obrade, čuvanja, sadržine i elemenata elektronskih računa, a obavezu izdavanja e‑faktura imaće svi subjekti privatnog i javnog sektora. Međutim, osim zakonske obaveze, elektronska razmena dokumenata je i realna potreba savremenog poslovanja, koja se ogleda u bržoj, efikasnijoj i jednostavnijoj poslovnoj komunikaciji, jer nestaje potreba za izdavanjem, primanjem i čuvanjem faktura u papirnom obliku.

U susret e‑fakturisanju

Ovde na scenu stupa platforma E‑pismonoša, koja je najnoviji proizvod uspešne domaće firme Inception, a predstavlja jedinstveni sistem za razmenu elektronskih računa i celokupne poslovne dokumentacije. Putem E‑pismonoše, na najjednostavniji, najbrži i najsigurniji način moguće je slati elektronske račune, ali i elektronski upravljati celokupnom poslovnom dokumentacijom, uz značajno smanjenje troškova.

PCPress.rs Image

Ovu platformu moguće je povezati s bilo kojim računovodstvenim softverom, što je od velikog značaja zbog integrisanosti celog poslovnom sistema. Ono što je veoma važno istaći jeste to da se putem E‑pismonoše automatski kreiraju i sva propisana dokumenta koja prate proces slanja i čuvanja e‑računa, tako da nema dodatnog gubitka vremena, sam postupak je brz i pouzdan, a vaše poslovanje će samim tim biti efikasnije i delotvornije.

E‑pismonoša služi nam da sa sigurnošću znamo da je sva dokumentacija koju šaljemo dostavljena, preuzeta i verifikovana, a pruža i opciju automatskog obaveštavanja putem elektronske pošte, u trenutku kada primalac potvrdi prijem e‑fakture. Tako se u velikoj meri štede vreme i troškovi u odnosu na ranije slanje faktura u papirnom obliku, putem kurirskih službi, za koje se često dešavalo da budu i neisporučene.

Pročitajte i:  AI kao direktor kompanije?

Sve mogućnosti sistema

Da bismo najbolje opisali na koji način funkcioniše platforma E‑pismonoša i koje su njene prednosti u odnosu na sve trenutno dostupne proizvode na tržištu ovog tipa, predstavljamo vam detaljne specifikacije ovog sistema:

Slanje, prijem, verifikacije (odobravanja) ‑ E‑pismonoša omogućava automatsko slanje notifikacije o statusu pošiljke (ulazne i izlazne) i u odnosu na aktivnosti od primaoca, odnosno pošiljaoca, korisniku se za svaku promenu statusa (primljen, preuzet, odobren ili odbijen sa određenim razlogom) automatski generišu statusi u aplikaciji. Dokumenta se generišu na način i sa elementima koje korisnik sam odredi, ne menjajući doskorašnju formu poslovanja (napomene, broj dokumenta, opis i slično…). Takođe, E‑pismonoša podržava svaki vid odobravanja, odnosno verifikacije kako izlaznih, tako i ulaznih faktura i dokumenata drugog tipa, u skladu sa interno definisanim procesima pravnog lica i automatski generiše elektronsku arhivu poslatih i primljenih dokumenata s trajnim čuvanjem.

Integracija s poslovnim softverima klijenata ‑ E‑pismonoša radi na integraciji, odnosno povezivanju sa svim poslovnim softverima zastupljenim na tržištu, koje je moguće izvršiti putem API‑ja ili razmenom fajlova, a fakture napravljene u poslovnim softverima klijenta automatski se pojavljuju u E‑pismonoši u statusu spremnom za slanje.

Adresar poslovnih partnera – E‑pismonoša omogućava i korišćenje adresara s kompletnom bazom svih poslovnih partnera s kojima klijent sarađuje. Na taj način dostupni su opšti podaci o partneru, kontakti osoba s kojima elektronski razmenjuju poslovni dokumenti, kao i praćenje celokupne dokumentacije na jednom mestu po poslovnom partneru i po tipu dokumenta.

Evidencija ugovora, praćenje realizacije i rokova izvršenja – E‑pismonoša omogućava evidenciju ugovora s poslovnim partnerima uz sve osnovne podatke, praćenje njihove realizacije (količinski i finansijski), kao i mogućnost definisanja notifikacija za finansijsko ispunjenje ili istek ugovora.

Pročitajte i:  MUK grupa otvorila kancelariju u Srbiji

Periodično fakturisanje i cenovnik – Automatsko generisanje i slanje periodičnih faktura u skladu sa ugovorenom obavezom, za fakture koje se ponavljaju na određeni dan, u određenom iznosu i valuti prema prethodno definisanim parametrima. Takođe, E‑pismonoša ima i opciju za formiranje jedinstvenog cenovnika artikala i usluga za potrebe kreiranja izlaznih faktura i drugih izlaznih dokumenata sličnog tipa.

PCPress.rs Image

Arhiva za dokumente u papirnom obliku

S obzirom na to da će dosadašnja praksa slanja računa u PDF fajlovima putem mejla biti stavljena van snage najavljenim Zakonom o elektronskom fakturisanju, firma Inception odlučila je da platformom E‑pismonoša napravi iskorak od svojih uobičajenih proizvoda kao što su ArhiLibris i Arhilleus i ode korak dalje u unapređenju poslovnog procesa. Da biste dobili uvid u dosadašnje napore firme Inception da vaš biznis učini što efikasnijim, predstavljamo vam ova dva proizvoda, iz kojih je logično proistekla platforma E‑pismonoša, kao kruna dosadašnjeg uspeha u uvođenju novih standarda poslovanja u Srbiji:

ArhiLibris – elektronska arhivska knjiga

ArhiLibris podrazumeva primenu aplikativnog rešenja koje krajnjim korisnicima omogućava kreiranje i ažuriranje relevantnih podataka i štampanje odgovarajućih izveštaja u vezi sa sadržajem i strukturom dokumentarnog materijala. Nedostaci vođenja arhivske knjige u papirnoj (fizičkoj) formi, ogledaju se najčešće u narušenoj hronologiji upisa dokumentarnog materijala po godinama, što kasnije otežava postupak izlučivanja i stvara poteškoće nadležnim istorijskim arhivima. Svi navedeni nedostaci otklonjeni su softverskom aplikacijom ArhiLibris koja je namenjena upotrebi na svim browser‑ima (Chrome, Firefox, Edge) i koja obuhvata sve funkcionalnosti neophodne za vođenje Arhivske knjige.

Archilleus – digitalni arhiv

Archilleus je aplikativno rešenje namenjeno formiranju i korišćenju arhive elektronskih dokumenata i fajlova, a u svojoj osnovnoj nameni, Archilleus aplikacija pruža korisniku uslove za skladištenje dokumenata, kao i njihovu pretragu i pregled. Prednost ovakvog, elektronskog arhiviranja, ogleda se u mogućnostima za brže, jednostavnije, tačnije i efikasnije skladištenje, eventualnu obradu i pronalaženje podataka koji se nalaze u sistemu. Ono što je važno jeste da postojeće dokumente korisnik ne mora posebnim načinom da kreira, već je dovoljno da dokument skenira u okviru same aplikacije i tako skeniran dokument ostaje u aplikaciji i spreman je za odgovarajuće korišćenje.

Pročitajte i:  Ko je Watson i čime se on bavi

Ako želite da krenete napred i idete u korak s liderima regionalnog biznisa, vreme je da se obratite kompaniji Inception, posebno ukoliko na spisku uspešnih kompanija koje koriste revolucionarna ERP rešenja Inception‑a, ne stoji i ime vaše firme. Ne gubite vreme!

PCPress.rs Image

Korisna adresa: inception.rs

Detaljne informacije o načinu registracije na platformu E-pismonoša nalaze se na sajtu: www.epismonosa.rs

Zašto Inception?

Firma Inception i njeni proizvodi i usluge pravo su rešenje za vas i vaš biznis ukoliko:

  • želite da unapredite i modernizujete vaše poslovanje
  • želite na vreme da se pripremite za novu zakonsku regulativu u vezi sa elektronskim fakturisanjem
  • koristite skup poslovni prostor za držanje Vaše poslovne dokumentacije
  • sporo i mukotrpno dolazite do vaših dokumenata
  • traženje dokumentacije nije „omiljen“ posao
  • ne znate šta da radite sa arhivom koju ne smete baciti
  • razmišljate o proširenju Vašeg kancelarijskog prostora ili se pitate gde da stavite prošlogodišnju dokumentaciju
  • vi i vaši zaposleni sve više vremena gubite tražeći neki dokument i to Vam predstavlja problem
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,