Poverenik uputio otvoreno pismo poslanicima

Povodom Predloga Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je uputio pismo svim poslaničkim grupama i samostalnim narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U pismu je još jednom upozorio na činjenicu da brojne manjkavosti, nelogičnosti i nedoslednosti čine Predlog zakona praktično neprimenjivim.

PCPress.rs Image

Naime, iako je u Nacrtu zakona u članu 40. ispravno stajalo, u skladu sa svim domaćim i međunarodnim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava, da se prava mogu ograničiti zakonom ako ograničenja ne zadiru u suštinu osnovnih prava i sloboda i ako je to neophodno i predstavlja srazmernu meru u demokratskom društvu, iz teksta Predloga zakona je, bez bilo kakvog smisla i razumnog objašnjenja, reč “zakonom” izbrisana.

Poverenik je upozorio narodne poslanike da ovakvo rešenje vodi drastičnom urušavanju pravnog sistema, u suprotnosti je  sa Ustavom Srbije, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, međunarodnim dokumentima i konvencijama, a i ozbiljno narušava princip vladavine prava. Ovakvo rešenje nije u duhu demokratskog društva, pa bi štetne posledice po osnovna prava i slobode građana bile nesagledive. Polazeći od navedenog, apelovao je na narodne poslanike da nepristrasno razmotre sve kritičke argumente u vezi sa Predlogom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i da obezbede odgovarajuće korigovanje člana 40. Predloga zakona.

Pročitajte i:  Francuska kaznila Google sa 250 miliona dolara

 

 

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,