BIZIT plus

PowerBI – Izveštaji i izveštajne table

PowerBI je cloud servis, ali istovremeno i bogato razvojno okruženje koje omogućava kreiranje raznovrsnih, funkcionalnih i lepih izveštaja. Zato ćemo se ovde fokusirati na izveštajne tabele.

PCPress.rs ImagePošto uvezete podatke i izaberete željeni skup podataka (DATASET), naći ćete se ispred „praznog platna“ koje je spremno za dodavanje objekata za vizuelizaciju podataka: visual‑a. Oni su gradivni elementi PowerBI izveštaja, a kombinacijom više izveštaja, tekstova, slika ili oblika kreirate izveštaj. Visual se kreira na osnovu izveštajne dimenzije, jedne ili više njih. Njihov spisak možete da vidite u panelu Fields sa desne strane prozora. Čini ga spisak tabela koje ste preuzeli, a u okviru svake od njih nalaze se polja (kolone) ili dodatno kreirani izveštajni elementi: izračunate kolone ili mere, o kojima će biti više reči u nekom od naredih tekstova.

Gradivni elementi izveštaja

Nakon što prevučete neku kolonu na platno, automatski će se kreirati tabela, što je podrazumevani visual. Selekcijom ovog objekta, pa izborom nekog drugog iz palete Visuals, birate tip grafikona ili drugog objekta za prezentaciju podataka. U zavisnosti od izabranog visual‑a, promeniće se izbor polja ispod palete. Ovaj skup polja predstavlja gradivne elemente izveštaja. To mogu biti: osa (Axis), legenda (Legend), vrednost (Value), zasićenost bojom (Saturation) i mnoge druge. Ova polja umnogome podsećaju na gradivne elemente Excel Pivot tabele: možete u njih smeštati izveštajne dimenzije, prevlačenjem menjati redosled prikaza…

Prvi red u paleti visual‑a čine najčešće korišćeni grafikoni: šipke (Bar) i kolone (Column). Svaki od ova dva grafikona dolazi u tri varijacije: razdvojene (Clustered), združene serije (Stacked) i združene na kompletnom uzorku (100% Stacked). Kolone (Column) su idealan izbor grafikona kada treba da prezentujemo podatke kod kojih ima do 10 elemenata unutar serije podataka.

Pročitajte i:  Biti il' ne biti: Excel funkcija IF!

Ako prikazujemo združene podatke, npr. troškove i zaradu, koji u zbiru čine prihode, koristićemo neku od združenih (Stacked) varijanti. Šipke (Bar) su idealan izbor kada imamo do 10 elemenata u seriji koji imaju dugačke nazive. Na taj način, kada gledate gotov izveštaj, ne morate da „krivite glavu“ da biste videli šta on predstavlja.

PCPress.rs ImageTu su zatim linija (Line) i površina (Area). Ti grafikoni pogodni su za prikazivanje podataka kod kojih se na x osi nalazi neka vremenska odrednica: datum, dan, mesec, kvartal, godina… U istom redu nalaze se i kombinovani grafikoni, kao i „vodopad grafikon“ (Waterfall Chart). On je pogodan za prikaz dobitaka i gubitaka u nekom periodu, gde prvu kolonu predstavlja početno, a poslednju krajnje stanje.

Zatim sledi grafikon prikaza na „tačkastom“ (Scatter) dijagramu koji se prikazuje u Dekartovom koordinatnom sistemu i koristimo ga kada imamo najmanje dve ulazne dimenzije (x i y). Tu su i tri grafikona za prikazivanje udela: pita (Pie), krofna (Donut) i razgranata mapa (Treemap). Kod prva dva, preporuka je da se koriste kada imate dva‑tri elementa u seriji. U suprotnom, informacije koje oni daju neće biti dobro uočljive. Treemap nudi mogućnost da na sličan način prikažete više elemenata. Na kraju, u ovom redu možemo da vidimo mapu (Map) i popunjenu mapu (Filled Map) koje se koriste za prezentaciju podataka u odnosu na geografske odrednice. Sledi još mnoštvo različitih visual‑a, kao i mogućnost da se uveze Custom visual. To su dodatni objekti za prezentaciju podataka koje je razvio neko iz velike razvojne zajednice, a nalaze se u „prodavnici“ (Web Store).

Pročitajte i:  Višeuslovna agregacija u Excel izveštajima

Grupisani izveštaji

Ispod alata za vizuelizaciju nalazi se meni predstavljen sa tri ikone: „pravougaonici“, „četka“ i „lupa“. Podrazumevani meni su „pravougaonici“ i klikom na njega prikazuju se polja koja su gradivni elementi izveštaja. „Četka“ služi da formatiramo visual‑e: da uključujemo ili isključujemo prikaz pojedinih elemenata izveštaja, menjamo vrstu, veličinu ili boju teksta; boju serija podataka, boju pozadine, dodajemo slike u pozadinu… Ukratko, prvi meni koristi se da izveštaj bude funkcionalan, a drugi sadrži opcije da ga načinimo lepim. Treći meni, predstavljen „lupom“, može da sadrži opcije za dodavanje linija minimuma, maksimuma, konstante, trenda…

Izveštaje možete da grupišete po stranicama kojima pristupate pomoću kartica koje se nalaze pri dnu ekrana. Kada imate više grafikona koji objedinjuju različite oblasti poslovanja, preporuka je da izveštaji idu na više stranica. Stranice kod PowerBI izveštaja podsećaju na kartice radnih listova u Excel‑u, na sličan način se dodaju, brišu, menja im se ime…

U gornjem desnom uglu svakog visual‑a nalazi se meni u kome možete da sortirate podatke po nekom od zadatih kriterijuma, da ih vidite, izvezete ili da obrišete izveštaj. Iako PowerBI servis poseduje mnoštvo izveštajnih mogućnosti, on ima određena ograničenja. Zbog toga je preporuka da se za razvoj izveštaja koristi PowerBI Desktop, o kome će biti više reči u nekom od narednih tekstova.

Izveštajna tabla

Kada ste završili sa izradom izveštaja, možete da ga postavite na izveštajnu tablu, što se postiže klikom na ikonu koja podseća na čiodu, a nalazi se u gornjem desnom uglu visual‑a. Ako ga niste prethodno snimili, pojaviće se prozor koji vam to traži, a zatim još treba precizirati na kojoj izveštajnoj tabli objavljujemo ovaj izveštaj. Klik i… dodato je na dashboard! Izveštajna tabla sastoji se od pločica (Tiles). Svaka pločica predstavlja po jedan izveštaj, a dvostrukim klikom na nju on se otvara i možemo da ga vidimo sa svim detaljima Možemo da menjamo dimenzije pločica, kao i njihov raspored na izveštajnoj tabli.

Pročitajte i:  Sortiranje podataka u Excel tabelama

PCPress.rs ImageIznad izveštajne table nalazi se polje s nazivom Ask a question about your data. U to polje možemo uneti „pitanje“, što je kombinacija engleskog jezika i naziva izveštajnih dimenzija, a kao odgovor dobićemo izveštaj koji zadovoljava zadati kriterijum. Ne, PowerBI nije toliko pametan da čita misli, ali ovo može da bude zgodan način da iz seta podataka izdvojite korisne informacije.

Iznad izveštajne table nalazi se meni s još nekoliko opcija. Klikom na Favorite možete da dodate dashboard u listu favorita, a opcija Set as Featured omogućava da se on prikaže na ekranu, neposredno nakon prijave. Pijete prvu jutarnju kafu, prijavite se na servis pomoću računara, tableta, telefona, i za nekoliko trenutaka vidite dashboard koji prikazuje obaveze, potraživanja, cash flow… Onda dolazi momenat kada vam presedne kafa i setite se šta je rekao Edgar J. Hoover: „pesimisti se razlikuju od optimista po tome što poseduju sve informacije“.

Slavko „Sam Le Chef“ Vujnović

(Objavljeno u PC#247)

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,