BIZIT plus

Pretraživanje opsega: Excel funkcija MATCH

Excel funkcija MATCH je jako korisna ukoliko želite da saznate da li se tražena vrednost nalazi u nekom opsegu- koloni, a u slučaju pretraživanja numeričkih vrednosti moguće je formulisati uslov tako da traži manju ili veću vrednost u odnosu na zadatu. Često se kombinuje sa drugim funkcijama i dobar je „saveznik“ u svakodnevnom radu.

Sintaksa funkcije MATCH je sledeća:

MATCH(<tražena vrednost>;<opseg pretrage>;[<kriterijum>])

Prvi argument predstavlja vrednost koju tražimo, odnosno kriterijum pretrage, a zatim navodimo opseg pretrage, što je najčešće neka kolona u tabeli. Ukoliko tražimo tekst u koloni uvek ćemo insistirati na tačnom podudaranju te je poslednji kriterijum, čija je podrazumevana vrednost 0=Exact match, moguće i izostaviti. Ako pretražujemo podudaranje numeričkih vrednosti, poslednji parametar može da bude: -1 (Less than), 0 (Exact match) ili 1 (Greater than). Da ovo još malo pojasnimo: -1 pretražuje najmanju vrednost koja je veća ili jednaka vrednosti pretrage, a 1 pretražuje najveću vrednost koja je manja ili jednaka vrednosti pretrage! Prilikom pronalaska Excel prikazuje prvu vrednost koja zadovoljava kriterijum.

Pročitajte i:  Prečice za kretanje i selekciju

Hajde da vidimo kroz nekoliko primera kako se ovo koristi!

Ako želite da proverite da li se ime i prezime „Marko Simić“ nalazi u opsegu A2:A6 potrebno je napisati formulu:

=MATCH(“Marko Simić”;A2:A6)

Ukoliko Excel pronađe zadatu vrednost funkcija vraća broj reda u kome je ona nađena. U suprotnom, vraća grešku #N/A. Preporuka autora je da uvek iskoristite poslednji argument i date mu vrednost 0 jer će se nekada dogoditi da Excel vrati „lažno pozitivne“ rezultate.

PCPress.rs Image

Kako pretraživati numeričke vrednosti? Recimo da želimo da saznamo ko od zaposlenih ima platu 650 EUR. Ovde postoje tri varijante formule:

=MATCH(650;B2:B6;0)

=MATCH(650;B2:B6;-1)

=MATCH(650;B2:B6;1)

Prve dve formule vraćaju grešku #N/A, dok će treća vratiti vrednost 2 jer je vrednost 600 manja od 650, a nalazi se na drugoj poziciji u koloni koju pretražujemo.

PCPress.rs Image
Facebook komentari:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *