ERP 2024

Prvi kompjuterski programer bila je žena

200px-Ada_Lovelace

Iako će mnoge kolege (ne samo iz naše redakcije) svim raspoloživim sredstvima pokušati da ovu činjenicu ospore, prvi programer u istoriji, zaista je bila žena. Ovo ne pišemo zato što je danas 8. mart, već da bismo podsetile naše drage geekove na važnost žena u ovom “kompjuterskom svetu”.

Augusta Ada King, Grofica od Lovelace (1815 – 1852), rođena Augusta Ada Byron, bila je engleska spisateljica poznata po svom radu na prvom mehaničkom računaru Charles Babbage-a, koji bismo, u slobodnom prevodu, mogli nazvati “analitički motor”. Njen rad sastojao se u nečemu što se može nazvati prvim algoritmom koji je primenjen u radu jedne mašine. Zbog toga, Augusta je u istoriji poznata i kao prvi programer.

Inače, ova dama, koja je živela daleko ispred svog vremena, bila je jedino zakonito dete pesnika Lord Byron-a i Anne Issabella Milbanke. Međutim, kako je sa svega mesec dana sa majkom napustila očevu kuću, oca nikada nije upoznala. Nekoliko dana nakon odlaska supruge i ćerke i sam Lord Byron je napustio Englesku, a 9 godina kasnije je i preminuo. Augusta nikada nije imala nikakav kontakt sa ocem, pa je najvažnija figura u njenom životu bila majka. Rano je pokazala interesovanje za matematiku, a naročito za Babbage-ov rad na “analitičkom motoru”.

U periodu od 1842. i 1843, prevela je članak italijanskog matematičara Luigi Menabrea o motoru, koji je kasnije dopunila svojim beleškama. Ove beleške sadrže nešto što se smatra prvim kompjuterskim programom, koji je, zapravo, algoritam enkodiran da bi funkcionisao na mašini. Iako Babbage-ov motor nikada nije zaista napravljen, Augustine beleške bile su od velikog značaja u ranoj istoriji razvoja kompjutera. Dok su se Babbage i ostali naučnici tog vremena fokusirali samo na funkciju računanja, Augusta je predvidela i mnoge druge, naprednije funkcije.

Umrla je sa samo 36 godina, a sahranjena je pored oca kojeg nije ni poznavala.

Izvor: Wikipedia

Facebook komentari: