BIZIT plus

Put do profesionalnog sajta

Kako doći do kvalitetnog kompanijskog sajta? Potrebna je, pre svega, saradnja više kompanija ili konsultanata koji se bave različitim aspektima prisustva vaše firme na Web‑u. Zaboravite, osim toga, na ideju da ćete sajt postaviti na Internet i onda zaboraviti na njega – da bi bio dobar, sajt mora da bude dinamičan!

PCPress.rs ImageZašto većina sajtova u Srbiji i svetu nije dobro kreirana? Firme koje kreiraju svoje Web sajtove znaju da profesionalno treba da pristupe svom biznisu. To praktično znači da znaju zbog čega rade taj posao na određeni način, kako konkretno rade taj posao i šta na kraju posla mogu da očekuju od urađenog. Isto to neophodno je za izradu Web sajta:

  • Definisanje poslovnih ciljeva izrade Web sajta u odnosu na potrebe korisnika i potrebe kompanije
  • Definisanje metodologije izrade Web sajta (poslovni plan), koja uključuje: implementaciju poslovnih ciljeva; kreiranje adekvatne strukture i sadržaja za sajt, u kontekstu ostvarivanja zadatih ciljeva, te tehnička realizacija izrade Web sajta, u kontekstu omogućavanja da korisnik sajta jednostavno i brzo obavi posao zbog kojeg je došao na njega (fokus na korisničkom doživljaju koji ispunjava potrebe korisnika i poslovne ciljeve kompanije).
  • Razumevanje očekivanih poslovnih rezultata koji se dobijaju eksploatacijom Web sajta u praksi. Internet omogućuje transparentno praćenje poslovnih efekata sajta.

Manje od 10 odsto svih kompanija koje su kreirale Web sajtove u svetu i Srbiji nije imalo problema s njegovom izradom. Problemi se dešavaju zbog pogrešnog načina razmišljanja o tome šta je izrada Web sajta i zbog fokusa na nepoznatim tehničkim aspektima.

Sajt i poslovanje

Izrada Web sajta može veoma ozbiljno da se iskoristi u kompaniji za značajno unapređenje poslovanja. Da bi se to desilo, potrebno je drugačije razmišljati o tome šta je konkretno izrada Web sajta.

PCPress.rs ImageIzrada Web sajta nije samo tehničko programiranje i dizajn pojedinačnih stranica! Kod kreiranja pravilne poslovne metodologije izrade Web sajta, prema realnim potrebama kompanije koja želi nov sajt, tehnička izrada dizajna i programiranje dolaze na kraju, kao poslednje faze izrade. Nakon toga proverava se da li je sve urađeno kako treba, prema definisanom poslovnom planu.

Ne očekujte od kompanije koja tehnički kreira Web sajt (programiranje i dizajn) da će vam izraditi poslovni plan i kreirati sadržaje (tekst, slike, video), koji su vam potrebni za kompletiranje sajta! Izradu sajta nikako ne treba da vam radi samo jedna kompanija! Angažujte posebnu kompaniju za izradu sadržaja potrebnih za Web sajt, jer zaposleni u vašoj kompaniji neće to uspeti dobro da urade!

Web sajt ne može da se uradi bez veoma aktivnog učešća same kompanije. Veoma je važno određivanje angažovanja specifičnih internih ljudskih, tehničkih i finansijskih resursa, koji prioritetno za vreme izrade Web sajta imaju fokus upravo na aktivnostima brzog odgovora na potrebe iz definisanog poslovnog plana (kreiranje ciljeva i sprovođenje poslovnog plana izrade Web sajta).

Fokus na poslovne ciljeve

Unapređenje poslovanja promenom načina razmišljanja o tome šta je izrada Web sajta počinje i završava se fokusom na načine ostvarivanja zadatih poslovnih ciljeva i na kontrolu ostvarivanja tih poslovnih ciljeva, tokom celog poslovnog procesa izrade Web sajta.

  • Definišite nove poslovne procedure i resurse koji se implementiraju u postojeće kompanijske poslovne procese, za uspešno korišćenje sajta nakon njegovog lansiranja. Ova poslovna promena može veoma dobro da se iskoristi za dodatno unapređenje i automatizaciju velikog broja klasičnih poslovnih procesa u vašoj kompaniji.
  • Angažujte stručne kompanije koje mogu da vam pomognu pri definisanju konkretnih postojećih klasičnih poslovnih procesa u vašoj kompaniji, koji lako i brzo mogu da se automatizuju korišćenjem potrebe za uvođenjem novih poslovnih procesa koje inicira izrada Web sajta.

PCPress.rs ImagePCPress.rs ImageJedno od osnovnih pravila kvalitetnog uvođenja novog Web sajta u generalno poslovanje kompanije jeste – fokusirajte se na poznate poslovne zahteve koje treba primeniti na sajtu (definisanje poslovnih ciljeva i poslovnog plana izrade Web sajta)! Ne treba da se fokusirate na nepoznate tehničke aspekte kreiranja Web sajta. Angažujte stručne kompanije koje mogu da kontrolišu da se, vama nepoznati tehnički posao, uradi kako treba.

Poslovanje na Internetu

Nepoznati aspekti poslovanja i promocije na Internetu postaju poznati kada se dobro objasne. Angažujte stručne kompanije koje će vam napraviti razumljiv i dobro opisan projekat poslovnih mogućnosti koje se kreiraju izradom Web sajta. Takav Internet projekat trebalo bi da se sastoji isključivo od poslovnih komponenti koje poznajete.

Živimo u vreme primene tehnologije i veoma razvijenih načina povoljnog kreiranja tehničkih rešenja na Internetu, koje nije potrebno mnogo razumeti da biste znali da funkcionišu kako treba. Pogledajte primer Facebook‑a i/ili mobilnog telefona. Nije potrebno poznavati Facebook ili mobilni telefon da biste ih koristili.

Za više od 90 odsto poslovnih potreba izrade Web sajtova kompanija, u svetu postoji veoma povoljno rešenje koje može vrlo brzo da se primeni u praksi – skraćivanje vremena tehničke izrade Web sajta. Angažujte stručne kompanije koje mogu da vam preporuče (ne izrade!) brzu i kvalitetnu implementaciju veoma povoljnih tehničkih rešenja izrade Web sajta, u kontekstu vaših konkretnih poslovnih ciljeva i poslovnih potreba.

PCPress.rs ImageKao što može da se vidi iz prethodno datih saveta, jedan od najvažnijih aspekata povoljnog i vremenski prihvatljivog kreiranja kvalitetnog Web sajta jeste angažovanje dodatnih kompanija za kontrolu procesa rada onih kompanija koje izvode određeni posao u vezi sa izradom Web sajta, uz garanciju zahtevanih rezultata tog rada. To je, inače, poznata praksa u mnogim privrednim granama, a zbog velikog nepoznavanja online posla od naručilaca, ali i izvršilaca posla – to je najbolji savet koji može da se da. Na taj način dodatno se rešava veliki problem – pronalaženje adekvatne kompanije koja će tehnički kreirati Web sajt. Angažovanje dodatnih kompanija koje rade različite aspekte izrade Web sajta smanjuje verovatnoću odabira neadekvatnih kompanija za ovaj posao, jer postoji više kontrolnih faktora pri odabiru budućeg izvođača.

Sa aspekta značajnog unapređenja poslovanja kompanije kreiranjem Web sajta, najvažnije je razumeti mogućnosti preciznog praćenja poslovnih efekata tog sajta kada se krene u njegovu eksploataciju. To razumevanje poslovnih efekata Web sajta trebalo bi da objasne dodatno angažovane kompanije na poslu izrade Web sajta.

Dragan Varagić je online strateg. Adresa njegovog sajta je www.draganvaragic.com

Dragan Varagić

(Objavljeno u PC#251)

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: