Rezultati benčmarka mobilnih mreža u Republici Srbiji u 2022. godini

Ministar informisanja i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije, Mihailo Jovanović, sastao se sa direktorom Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Draganom Pejovićem.

PCPress.rs Image
Dragan Pejović, direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) i Mihailo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija

Direktor RATEL-a, Dragan Pejović, upoznao je ministra Jovanovića sa rezultatima merenja i analize parametra kvaliteta usluga mobilnih komunikacionih mreža – Benčmark mobilnih mreža u Republici Srbiji u 2022. godini, koja su sprovedena od septembra do decembra 2022. godine. 

Sva tri mobilna mrežna operatora u Republici Srbiji, izvršila su uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, merenjem parametara kvaliteta govorne usluge i usluga prenosa podataka.

Benčmark mobilnih mreža obavljen je u skladu sa ETSI TR 103 559 Annex Ameđunarodnim standardom, koji omogućava objektivnu procenu korisničkog iskustva i kvaliteta servisa svih operatora mobilnih mreža.

Benčmark merenja obuhvatila su 55 gradova, 16.000 km puteva i preko 1.400 km železničkih pruga u Republici Srbiji. Tokom kampanje obavljeno je preko 9.000 poziva i 7.000 sesija za svaku od usluga prenosa podataka u mreži svakog od operatora, na svim raspoloživim tehnologijama (2G, 3G, 4G). Merenja su uključivala:

  • merenje parametara kvaliteta za govornu (voice) uslugu i usluge prenosa podataka (data), kao i prenos WhatsAPP poruka,
  • merenja radio parametara za 2G/3G/4G tehnologije.
Pročitajte i:  Yettel aplikacija menja način na koji koristimo tehnologije

Metodologija bodovanja razvijena je za potrebe rangiranja mobilnih operatora, nakon benčmark merenja, kojima se procenjuje percepcija korisnika o kvalitetu korišćenih usluga u mobilnoj mreži: prenosa govora, podataka i video servisa.

Primenom ove metodologije, Telekom Srbija je ostvario najbolji ukupni rezultat u vrednosti od 88,70 poena, a zatim slede A1 Srbija sa 86,98 i YETTEL sa 84,06 poena (od mogućih 100), što daje prosečan broj poena od 86,58.

Ovogodišnji rezultati pokazuju poboljšanje kvaliteta usluga koje mobilni operatori pružaju svojim korisnicima u odnosu na prethodnu godinu, imajući u vidu da su prošle godine ostvarili prosečan broj poena 83,51.

Rezultati Benčmarka mobilnih mreža i detaljne informacije nalaze se na linku http://benchmark.ratel.rs/.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,