ERP 2024

Saga: Kapitalni ICT projekti – Aerodrom „Nikola Tesla“

Putnici i avio-kompanije žele funkcionalnosti koje nude lakši pristup informacijama, bolje performanse i niže IT troškove — Zoran Drenković

Aerodrom_Nikola_Tesla_Beograd_Terminal_2 Veliki poslovi, kao što je unapređenje aerodromske infrastrukture, rade se, pre svega, planski ili kada stručne službe procene da bi u predstojećem periodu moglo doći do preopterećenja kapaciteta. Zbog rasta broja putnika, avio-operacija (poletanja i sletanja) i prometa robe i pošte, Aerodrom „Nikola Tesla“ kontinuirano osavremenjuje svoje poslovanje uvođenjem novih tehničkih i tehnoloških rešenja.

Napredni sistem zaštite

U saradnji sa preduzećem Saga, na aerodromu je u dva navrata rađeno strukturno kabliranje, odnosno WAN-LAN mreža, u koju su uključene sve službe koje su u tom trenutku zahtevale IT infrastrukturu (pre svega aerodromski terminali, a onda i službe preduzeća). Implementirana je aktivna Cisco mrežna oprema i isporučeni su računari i prateći Microsoft softver. Montirana je, konfigurisana i testirana CUTE (Common Use Terminal Equipment) oprema, koja osoblju bilo koje avio-kompanije omogućuje registraciju putnika i prtljaga na bilo kom šalteru. U saradnji sa firmom Algotech kompletno je promenjena stara telefonska centrala.

U okviru sistema za uzbunjivanje preko telefona, ugrađen je sistem za prepoznavanje govora. Iz bezbednosnih razloga se snimaju svi razgovori vođeni preko brojeva koji su javno dostupni u medijima.

Softversko rešenje

Kompanija SITA, koja je specijalizovana za pružanje IT i telekomunikacionih servisa u avio-industriji, potpisala je ugovor sa Aerodromom „Nikola Tesla“ o pružanju svojih usluga. SITA radi u više od 220 zemalja, odnosno sa preko 90 odsto svetskih aerodroma. Rešenja koja pružaju su iz oblasti avio i aerodromskih operacija, upravljanja prtljagom i tovarom, menadžmenta prodaje karata, poslovanja sa putnicima i sigurnosti u transportu. Preko njihovog softvera, koji sadrži 130 modula, prati se kretanje putnika i prtljaga: od informacije o čekiranju karata, preko prolaska kroz terminal do ulaska u avion. Kompanija SITA je izabrala Sagu za lokalnu tehničku podršku na ovom projektu – postavljena je oprema sa kojom SITA radi, na svim računarima je instaliran njihov specifičan softver, obučeni su zaposleni i pružaju se usluge održavanja.

aerodrom beograd 2907 2005
snimio o. radosevic Aerodrom se suočavao s velikim rastom količine informacija i kompleksnošću data centra, pa je tražio način da smanji IT troškove i poveća administrativnu efikasnost. Novo softversko rešenje je omogućilo rukovodstvu znatno veću dostupnost podataka i ukrštanje informacija radi analize i planiranja poslova. Sagin poslovni informacioni sistem (ERP – Enterprise resource planning) Avizo, koji je dizajniran na Oracle platformi, pomogao je da se postigne viši nivo stabilnosti i sigurnosti u poslovanju. Olakšan je rad i dostupnost informacijama, unapređeni su: kontrola troškova, upravljanje ljudskim resursima, a poboljšani su rentabilnost i kvalitet poslovanja. Objedinjavanjem svih sektora u jednu funkcionalnu celinu znatno je ubrzano poslovanje kompanije. Sistem Avizo dao je jedinstven pregled poslovanja, stvorena je celovita slika o finansijskom, komercijalnom i kadrovskom stanju preduzeća i dobijen opšti pregled funkcionisanja preduzeća.

Implementacijom Aviza, dobijena je podrška za svakodnevni rad, zadaci se obavljaju brže i jednostavnije, po predviđenim procedurama – automatizovani su mnogi poslovi koji su ranije rađeni manuelno. Sva potrebna uputstva, sve poruke i meniji su na srpskom jeziku. Podaci se unose samo jednom – isključivo na mestima na kojima nastaju i samim tim je redundantnost podataka svedena na minimum, jer jednom unet podatak koriste svi delovi sistema. Uvedena je zaštita od neovlašćenog ulaska u sistem i neovlašćene upotrebe funkcija sistema. Saga je za potrebe aerodroma razvila specifične izveštaje statističke obrade letova i prolaska putnika, a i dalje po potrebi razvija dodatne izveštaje.

Pored montiranja, konfigurisanja i testiranja opreme, obučavanja službenika na aerodromu, Saga takođe aktivno održava instaliran sistem. Tehnička podrška za CUTE sistem prisutna je na aerodromu non-stop i, ako se nešto desi, od momenta kvara vraća sistem u ispravno stanje maksimalno u roku od 45 minuta.

www.saga.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,