BIZIT plus

Šta koči Scrum u Srbiji?

Istraživanje tržišta u Srbiji ume da bude veoma problematično, bar kada je razvoj softvera u pitanju. Veliki broj kompanija nema organizaciono rešene pozicije koje bi trebalo da sarađuju sa novinarima, ili analitičarima tržišta, pa se svi dovijaju kako znaju i umeju kako bi došli do podataka.scrum agile month pcpressUpravo zato nam je bila interesantna anketa koju nam je ustupio Puzzle Software, kompanija koja se bavi Scrum edukacijom i sertifikacijom u saradnji sa Scrum Alliance-om. Oni su početkom 2015. godine organizovali niz kurseva i radionica posvećenih agilnom razvoju softvera, a svi polaznici su zamoljeni da popune kratak upitnik.

Na osnovu analize dobijenih podataka vidljivo je nekoliko činjenica. Pre svega veliki broj ispitanika zna šta je Scrum, što je i logično jer, ili su u procesu sertifikacije ili su već pohađali neki vid Scrum edukacije. Ali i pored velikog razumevanja šta je Scrum, i koje su njegove prednosti, kada su bili zamoljeni da ocene koliko se Scrum koristi u njihovim kompanijama(od 1 do 5), prosečna ocena je bila 2.69.

Ovako niska ocena je usko vezana sa nerazumevanjem Scrum-a od strane menadžmenta, kao i nerealnim očekivanjima vezanim za produktivnost timova koji Scrum koriste u razvoju softvera. Upravljačke strukture u velikim kompanijama očekuju da je dovoljno uraditi sertifikaciju nekoliko zaposlenih, za Scrum Master-a i/ili Product Owner-a, i da će svi problemi prilikom razvoja softvera nestati kao rukom odnešeni. Nažalost to nije istina, i u proseku timu programera, koji praktikuju Scrum, treba bar godinu dana da bi počeli da rade optimalno nakon inicijalne sertifikacije članova tima, a skoro tri godine da bi postali hiperproduktivni.

SRODNE TEME: Da li je Scrum rešenje za sve vaše poslovne probleme?

Nažalost, ovaj period je previše dugačak za veliki broj menadžera koji većinom očekuju rezultate odmah i sada. Ova činjenica je jasno vidljiva iz tema koje su u anketi naznačene kao problematične pri implementaciji Scrum-a. Najveći deo se odnosi na nerazumevanje uprave, narušavanje uloge Scrum Mastera, te nepripremljenost kompanija i klijenata za agilni način rada.

Iz sprovedenih anketa i razgovora sa sertifikovanim polaznicima Puzzle Software je uspeo da identifikuje najveći broj problema koji se javljaju tokom implementacije Scrum-a. Na osnovnu ovih informacija, članovi tima zaduženi za Scrum edukaciju su doneli odluku da od ove godine uvrste i „Extended“ kurseve u ponudu, pored sertifikacionih za Product Ownera i Scrum Mastera.

Tokom novembra, Puzzle Software, će organizovati Agile Month – mesec posvećen agilnom razvoju softvera gde će ponuditi desetak različitih kurseva, od kojih je deo namenjen početnicima (Introduction to Scrum), a deo osobama koje već praktikuju agilni razvoj softvera. Ukoliko vas interesuje sertifikacija predlažemo da posetite zvanični sajt Agile Serbia.

Facebook komentari: