ERP 2024

Štampa u sigurnim rukama

Planiranje i kasnije održavanje štampačkog arsenala nije lak posao, i često ga je bolje prepustiti stručnjacima – na primer kompaniji Perihard. A kod njih možete da dobijete i obuku…

Implementacija…

PERIHARD-NESTO
Povećan obim štampe, ukoliko se sve obavlja interno, postaje s vremenom opterećenje za firmu. Potrebno je rešiti logistiku, nabavku, opsluživanje uređaja, obuku korisnika i voditi računa o potrošnom materijalu i mnogim drugim aspektima. Za sve to treba zaposliti nove ljude i troškovi lako probiju sve željene granice. Kako bi se to promenilo i cela firma rasteretila, mnogi se okreću specijalizovanim kompanijama koje se bave obezbeđivanjem celog sistema za štampu i njegovim održavanjem.

Perihard postoji duže od 25 godina i u svojoj dugoj tradiciji obezbedio je mnoge sertifikate, stručni kadar, opremu i kompletan logistički sistem,tako da nudi potpuno zaokružen proces usluge. Pokriveno je sve, od proizvodnje, preko servisnih usluga do izrade i realizacije rešenja za optimizaciju poslovne štampe, uz ekološki odgovorno poslovanje. Ukratko, Perihard se brine o svemu, a korisnik dobija kompletnu kompletnu i kvalitetnu uslugu u očekivanim rokovima. Nabavka potrošnih materijala, proizvodnja, logistika, isporuka i svi prateći poslovi obavljaju se tako da proces štampe u klijentskoj firmi nikada ne „štucne“. Ove usluge rasterećuju veliki broj zaposlenih, kako krajnje korisnike tako i kompletne sektore klijenta, kao što su menadžment, nabavka, tehnička služba…

Ukoliko želite da uđete u tranziciju, iskusni konsultanti proceniće trenutno stanje i zadovoljavanje potreba korisnika u datom trenutku. Naravno, u slučaju povećanja potreba za štampom dobićete i blagovremene predloge za povećanje kapaciteta i unapređenje sistema. Perihard prati sistem i predviđa potrebne izmene u njemu kako bi uvek bio u statusu optimuma i kako bi se zadovoljile realne potrebe za štampom.

I edukacija…

Perihard ujedno i edukuje korisnike kako bi potencijalne greške i problemi bili minimizovani, što firme najčešće veoma teško rešavaju u sopstvenoj režiji. To je vrlo bitna stavka, jer se na taj način sprečavaju problemi nastali greškom korisnika, a oni mogu biti česti u slučaju nedovoljnog poznavanja opreme i načina na koji se koristi. Isto tako, uz pomoć konsultanata ublažava se otpor zaposlenih prema novom sistemu. Navike je teško menjati čak i kada promene povećavaju produktivnost i efikasnost. Stoga, dobra edukacija korisnika puno pomaže da taj proces prođe što bezbolnije. Ukoliko i dođe do problema, on se prijavljuje kroz razrađen ticketing servis. Ukoliko tehnička podrška ne može da ga reši, tu je veliki broj kompetentnih servisa koji rešavaju problem. Nakon intervencije dobijate na uvid detaljan izveštaj koji je dostupan u svakom trenutku. Zahvaljujući stručnom kadru, odličnim sistemima za prijavu, konstataciju i rešenje problema, klijent može mirno da se prepusti bez bojazni da neka poteškoća neće biti otklonjena.

Uz sistem detaljnog praćenja i vi možete da imate uvid u obim štampe, način eksploatacije i još mnogo detalja kako biste mogli da menjate model po potrebi. Uz ovakve sisteme možete da proveravate da li neko zloupotrebljava dostupnost uređaja za štampu i po potrebi to rešite dodeljivanjem ograničenja određenim korisnicima. Svi podaci koje Perihard prikupi i s kojima radi sigurni su i dostupni samo vama, tako da je privatnost firme apsolutno zaštićena.

www.perihard.rs

Nebojša Todorović

(Objavljeno u časopisu PC#215)

Facebook komentari: