ERP 2024

Štamparija u firmi

Smartvision je agencija za marketinške komunikacije osnovana 2007. godine u Beogradu. Trenutno ima 11 stalno zaposlenih osoba, kao i veći broj stalnih saradnika. Svojim klijentima pruža širok spektar usluga, uvek sa istim ciljem – da se poruka prenese na jasan i privlačan način, bez obzira na složenost realizacije tog zadatka. Stavljajući zadovoljstvo klijenata po svakom pitanju na prvo mesto, agencija je odlučila da maksimalno poveća kvalitet izrađenog materijala, pa su pokrenuli proces izbora mašine za štampu.

5 OSAProblem klijenta

“Razmatrali smo obim štampe koji ostvarujemo kao i troškove vezane za angažovanje štamparija, uzimajući u obzir i projektovani rast obima poslovanja. Zaključili smo da nam se više isplati da kupimo uređaj koji će zadovoljiti naše potrebe i potrebe naših klijenata“, rekao je Ivica Stanković, direktor agencije Smartvision.

Analizom ponude na tržištu, identifikovali su glavne faktore za izbor rešenja – odnos kvaliteta, cene i funkcionalnosti same mašine. Važan zahtev bila je i mogućnost štampanja na različitim tipovima medija, odnosno da se brzo proizvedu različiti tipovi marketinških materijala. Ustanovljeno je i da je problem koji se javlja kod većine mašina za štampu pojavljivanje mrlja, tj. mesta na kojima je boja koncentrisanija u odnosu na ostatak prostora, kao i konzistentnost otisaka, gde je veoma bitno da i prvi i hiljaditi otisak izgledaju isto.

Bitan problem leži u tome što agencije obično nisu u mogućnosti da posao završe u sopstvenoj kući, već se oslanjaju na više štamparija, u zavisnosti od potreba klijenata. Uz to uvek ide i briga o kvalitetu štampe finalnih publikacija. Rešenje svih ovih problema bi bila jedinstvena mašina koja može da proizvede kvalitetan materijal po povoljnoj ceni, kao i da se posao obavlja efikasnije u okviru same agencije, što bi kod klijenata izazvalo zadovoljstvo zbog brzo obavljenog posla i rezultujućih kvalitetno odštampanih brošura.

Rešenje

“U skladu sa našim principom da se uvek trudimo da na što kvalitetniji i efikasniji način zadovoljimo potrebe naših klijenata, zaključili smo da je odnos kvaliteta, cene i funkcionalnosti kod modela Canon image PRESS C6010VP jedinstven, tako da u potpunosti zadovoljava potrebe naših klijenata“, kaže Stanković. „Sada je cena štampe znatno niža, ali mnogo bitnije od toga je stalna dostupnost štamparskih usluga. Svaki tip materijala potrebnih za naš posao možemo odštampati u bilo kom trenutku, uz postizanje vrhunskog kvaliteta i zadovoljavanje zahteva klijenata. I mi efikasnije obavljamo posao, i klijenti su zadovoljniji.“

Već osnovna verzija C6010 omogućava rešenje problema štampanja i upotrebe najrazličitijih medija. To podrazumeva da je ova verzija rešila probleme razdvojenih ulaza za različite medije, kao i zasebnih procesa štampanja papira. Uređaj omogućava neometanu štampu bez obzira na to koji tip posla je u pitanju. Canon je rešio probleme koji su detektovani pri analizi konkurentskih proizvoda, pošto ne dolazi do zaglavljivanja papira, a ne mora se ni gubiti na efikasnosti u radu podešavanjem pri svakoj promeni debljine medija.

„Canon‑ov pristup omogućava da brzina štampe zavisi od kompleksnosti posla, a ne od tipa medija na kojem se štampa. To znači da će i na papiru od 100 grama i na onom od 350 grama, obim produkcije biti do 60 strana u minutu. Kod drugih uređaja, štampa na debljem mediju ume da bude i do tri puta sporija“, dodaje Stanković. Iako se smatra da je brzina veoma bitna, zaključeno je da Canon kao najveću prednost svoje mašine ističe konzistentnost otisaka jer je veoma bitno da je kvalitet i prvog i poslednjeg primerka identičan. „To bi se moglo postići stalnom manuelnom kontrolom kvaliteta i doštampavanjem materijala, uz nastanak škarta. Posle nabavke C6010VP smo se nekako opustili. Ugrađena tehnologija sve radi tako da će svaki otisak biti isti.“

Kod ove verzije ne postoji mogućnost pojave mrlja jer Canon imagePRESS C6010VP nalazi rešenje čak i ovog problema kroz automatsko prepoznavanje boja kao i kalibraciju u realnom vremenu. Ovaj segment performansi garantuje identični otisak u svakom tipu medija i u svakom trenutku. „Mogućnost rada na različitim tipovima medija, brzina i jednostavnost korišćenja, kao i pouzdanost samo su neke od karakteristika mašine Canon imagePRESS 6010 koje korisnicima omogućavaju obavljanje različitih poslova u najkraćem mogućem roku“, rekao je Aleksandar Dobrijević, rukovodilac prodajnog programa Oce, Canon i Kern u kompaniji „OSA računarski inženjering“.

Ovaj aparat omogućava iskazivanje kreativnosti bez obzira na to da li su u pitanju koverte, plakati ili katalozi i brošure. C6010VP omogućava da se svaki posao nesmetano završi u potpunosti, u njenoj sopstvenoj režiji. Canon omogućuje da klijenti budu spokojni po pitanju kvaliteta materijala koji će biti odštampan.

Rezultati

Nabavka ovog uređaja se, nakon samo šest meseci, pokazala kao dobra investicija. Uloženi novac se postepeno vraća, ali je za agenciju još bitnije to što je podignut nivo usluga kao i njihov spektar. To je dovelo i do povećanja broja klijenata, kao i partnera sa kojima agencija sarađuje. Canon je usmerio poslovanje ove agencije na uzlaznu liniju, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji koja utiče na sve segmente poslovanja.

Uspešna saradnja

„Saradnja sa kompanijom ‘OSA računarski inženjering’ je na vrhunskom nivou, od kompetentnosti do razumevanja naših potreba, a sve je to praćeno izvanrednom tehničkom podrškom. Kupovina svih uređaja je bila praćena konsultacijama sa ciljem da nam se omogući izbor rešenja koje najviše odgovara našem sistemu poslovanja. Veoma smo zahvalni kompaniji OSA što nas je u startu posmatrala kao partnera, a ne kao kupca.“

Ivica Stanković, Smartvision, direktor

Dobra investicija

„Smatram da je, odlukom da investira u Canon imagePRESS 6010, Smartvision pre svega obezbedio visok kvalitet svojih usluga i veliku pouzdanost u radu, a nakon toga i prednost u odnosu na konkurenciju, jer uvek može da računa na to da će svaki preuzeti posao obaviti u najkraćem roku uz vrhunski kvalitet rezultata.“

Željko Tomić, „OSA Računarski
inženjering“, generalni direktor

OSA Računarski inženjering
oce.osa.rs / canon@osa.rs

(Objavljeno u časopisu PC#207)

Facebook komentari: