BIZIT plus

SUGAR CRM: Kvalitetna komunikacija kao ključ uspeha

Preplavljeni morem ponuda svakojakih proizvoda kojima smo neprestano okruženi, sve više cenimo direktnu i kvalitetnu uslugu koja na pravi način i u najkraćem vremenu pronalazi rešenje za naše potrebe. PS Tech ima upravo takvo CRM rešenje razvijeno na SugarCRM platformi.

 

laptop-dashboard-analytics - Copy

Komunikacija između kupaca, prodavaca ili proizvođača postala je toliko intenzivna da se bez CRM softvera u mnogim privrednim granama više ne može. Bitka za svakog potencijalnog ili aktuelnog kupca/klijenta postala je nemilosrdna, a kontakti se ostvaruju na sve raspoložive načine – direktno, preko elektronske pošte i telefona, Internet sajtova, pa i takozvanih samouslužnih portala. Neumitno se nameće pitanje: Kako u toj gužvi informacija i kanala pronaći pravi i najefikasniji, a pritom i konzistentan način da upravo vaš proizvod pronađe kupca? Sve to posebno je postalo izraženo u bankarskom, finansijskom i telekomunikacionom sektoru.

Na osnovu znanja svojih stručnjaka i osamnaestogodišnjeg iskustva, PS Tech je razvio CRM rešenja za banke, osiguravajuća društva i telekomunikacione kompanije. Za platformu na kojoj su razvijena ova rešenja izabran je SugarCRM, široko poznat i verovatno najpopularniji open source CRM, koga pored zaposlenih u samoj kompaniji neprestano usavršava i dopunjuje nekoliko hiljada programera širom sveta. Danas SugarCRM svakodnevno koristi u obavljanju poslovnih aktivnosti više od 1,5 miliona profesionalaca u 120 zemalja, koristeći jedan od 26 jezika koje podržava ova platforma. Gartner je u poslednje dve godine, na polju primene CRM‑a u automatizaciji rada prodajnih službi, SugarCRM svrstao u kategoriju vizionara.

Efikasnost i zadovoljstvo na prvom mestu

PS Tech‑ovo CRM rešenje za banke pruža sveobuhvatan pogled, kako se to obično kaže od 360 stepeni, na komunikaciju s klijentima. Pored velikog broja podataka koji se prirodno vezuju za CRM, ovo rešenje integriše i podatke iz drugih izvora, pre svega iz core banking sistema, kao i iz eksternih izvora podataka. Time svaki službenik u nekoj od ekspozitura ili u call centru u svakom trenutku ima mogućnost da na najbolji način izađe u susret klijentu, pronađe pravo rešenje na postavljeni zahtev ili ponudi neki od proizvoda banke, pritom koristeći samo jedan interfejs sa podacima. Službenik može da se usredsredi na efikasnu komunikaciju, umesto da neprestano traži potreban podatak u više različitih aplikacija.

Takav način rada pruža još jedan, u poslednje vreme sve važniji kvalitet. Kako klijenti banke na razne načine komuniciraju s bankom, informacije o ponuđenim proizvodima i reakciji klijenata na njih, beleže se i smanjuje se mogućnost višestruke ponude istih usluga za koje ne postoji interesovanje klijenta, čime se direktno utiče na viši stepen zadovoljstva korisnika bankarskih usluga.

Sve ovo ne važi samo za direktnu komunikaciju, već se reflektuje i na planiranje širokog spektra marketinških kampanja koje se kreiraju, sprovode i analiziraju iz CRM softvera, a visok stepen personalizacije primenljiv je i na sve popularnije samouslužne portale na Internetu gde klijenti samostalno pronalaze i realizuju rešenja za sopstvene potrebe.

Više informacija o SugarCRM-u, rešenju za banke i velike kompanije, kao i o rešenjima koja su u pripremi, na PS Tech‑ovom sajtu. Adresa je www.pstech.rs/sr/business‑solutions/crm‑solutions/.

PSTech member Endava logo HOR

Milan Bašić

(Objavljeno u Časopisu PC#224)

Facebook komentari: