ERP 2024

Symantec: Kako je sve počelo?

Veliko Symantec‑ovo iskustvo u oblasti zaštite i oporavka sistema integrisano je u njihova dva rešenja za
backup podataka: Backup Exec i Netbackup. Kada i kako primeniti te programe?

SymBoxMožda će mlađim čitaocima biti interesantno da saznaju kako je sve počelo još pedesetih godina, sa prvom generacijom digitalnih računara (UNIVAC I) koji su koristili bušene katice (kartonske kartice gde su rupicama tj. odsustvom istih predstavljene nule i jedinice). Bušene kartice (punch cards) su bile način na koji su se u računar unosili podaci i programi. Jedan od mnogih problema u radu sa bušenim karticama je bilo često oštećenje ili cepanje kartica (zamislite samo situaciju kada se posle učitanih 4.998 kartica naredna pocepa, što je značilo da čitav posao mora da se radi iz početka). Rešenje je nađeno u izradi kopija kartica, ili prvih backup‑a! Sa kopijama kartica, čak i ako se originalna ošteti, posao se lako nastavljao zamenom oštećene bušene kartice.

Pojava prvih magnetnih traka šezdesetih godina donela je revoluciju u pamćenju digitalnih podataka. U to vreme, jedna traka je mogla da primi sadržaj 10.000 bušenih kartica, što je bio ključ uspeha traka, koje su se održale i do današnjih dana (barem kada je u pitanju backup podataka). Zbog visoke cene hard diskova, trake su bile jedini mediji za backup sve do sredine osamdesetih, kada se počinje sa backup‑om na diskove. Tokom devedesetih je započela bitka između backup‑a na diskove i backup‑a na trake, pri čemu su trake i dalje opstale kao način izmeštanja podataka van preduzeća (istina, danas trake biju svoju poslednju bitku sa širokopropusnim linkovima i oblacima, tj. servisima za backup podataka u cloud‑u).

Backup Exec i Netbackup

Među pionirima, kada su u pitanju programi ili softver za backup podatka bio je Backup Exec. Nastao je 1982. godine pod okriljem firme Maynard Electronics, ali svoje današnje ime dobija tek 1993. u firmi Conner Peripherals. Dve godine pre toga, Symantec angažuje Quest Development Corporation na izradi Norton backup‑a, a Quest završava u Conner‑u koga kupuje Seagate. Veritas je 1999. kupio Seagate Software, a Symantec kupuje Veritas 2005, a sa njim i Backup Exec kao i enterprise rešenje za backup podataka Netbackup.

Netbackup, mlađi ali snažniji brat Backup Exec‑a, nastao je 1987. godine kada je CDC (Control Data Corporation) po narudžbini Chrysler‑a započeo izradu softvera za backup podataka, koji kasnije dobija komercijalno ime BackupPlus (korisnicima Netbackup‑a sada je jasno odakle prefiks „bp“ svim komadama Netbackup‑a). Veritas je 1997. došao u posed Netbackup‑a, a zatim je sve 2005. godine stiglo u Symantec. Nastao na UNIX platformi, Netbackup nudi snažnu podršku za heterogena okruženja (UNIX, Linux, HP UX, Solaris, AIX, Windows…) i veća preduzeća, dok se Backup Exec orijentiše na Windows okruženja i manja i srednja preduzeća.

Danas, oba Symantec proizvoda predstavljaju vodeća rešenja za backup i zauzimaju najveći deo tržišta backup‑a podataka (preko 35%, dok prvi sledeći konkurent ima oko 17% – izvor Symantec, na osnovu Gartner istraživanja). Dugo prisustvo na tržištu i evolucija ovih rešenja nudi korisnicima vodeće tehnologije za backup, tj. zaštitu podataka od kojih ističem sledeće važne prednosti:

  • Unificiranu platformu za backup i fizičkih i virtuelnih mašina
  • Jedan backup, bilo koji i bilo koliko restore‑a
  • Jednostavnost

Jedna backup platforma za sve potrebe

Svedoci smo da se danas virtuelizacija koristi u većini preduzeća, kako u svetu, tako i kod nas. Sa modernim hipervizorima, kao što su VMware ESX i Microsoft Hyper‑V, korisnici su dobili mogućnost da lako i brzo uvedu nove servere i virtuelne mašine, kopiraju postojeće za testiranje i razvoj i lakše kreiraju disaster recovery rešenja. Istovremeno, posao backup‑a virtuelnih mašina je postao složeniji, zahteva više vremena, prostora i pažnje. Nažalost, vremena za backup je sve manje (tzv. backup window, vreme raspoloživo za backup je sve kraće i kraće), a i prostora nikada dovoljno. Čak je i sa fizičkim serverima situacija slična, podataka je sve više, a vremena manje – jedino se broj fizičkih servera ne povećava tako brzo kao i broj virtuelnih.

Symantec sa svojim proizvodima za backup nudi jednostavno rešenje korisnicima, backup platformu koja je ista i za fizičke servere i za virtuelne servere i koja zna da iskoristi prednosti i mogućnosti obe vrste infrastrukture, koja zna da iskoristi diskove, ali i trake za backup, koja može da pošalje backup i na DR (Disaster Recovery) ukoliko je potrebno ili da automatski napravi potreban broj kopija (na primer, kopije koje ostaju u preduzeću i kopije koje se nose na udaljenu lokaciju ili neki siguran sef). Pri svemu tome, oba rešenja, Backup Exec i Netbackup vrše inteligentnu de‑duplikaciju podataka koja će omogućiti uštede u prostoru i do 70%, ujedno skraćujući vreme potrebno za backup. Restore sistema i podataka je moguće uraditi i u virtuelnu i u fizičku infrastrukturu, što može olakšati prelazak sa fizičkih sistema u virtuelne ili omogućiti rad do oporavka hardvera koji je otkazao.

Zbog obima podataka i veličine virtuelnih diskova, važno je istaći da i Backup Exec i Netbackup vrše backup virtuelnih mašina u jednom prolazu, analizirajući šta se nalazi unutar virtuelnih mašina, što čini mogućim granularni restore, tj. opravak. Granularni restore znači da iz jednog backup‑a možete da vratiti i najmanji pojedinačni podatak (na primer, iz celog backup‑a Exchange servera možete vratiti jedan e‑mail, ili iz backup‑a AD‑a možete vratiti jedan objekat i to bez restarta). Takođe, kod backup‑a VM‑a napredna tehnologija koju ova rešenja koriste omogućava backup samo onih delova diska gde zapravo ima podataka, što donosi znatno bolje performanse i dodatno skraćuje vreme backup‑a.

Jedan backup, bilo koliko restore‑a

Zahvaljujući backup‑u u jednom prolazu kada se vrši indeksiranje i analiza sadržaja backup‑a, moguće je raditi restore bilo kompletnog backup‑a, uključujući i tzv. bare metal restore (oporavak mašine od nule), bilo najmanje celine (fajla, dokumenta, e‑mail‑a, tabele, AD objekta, itd.). Kod korisnika koji nemaju dovoljno vremena za full (kompletni) backup podataka, a žele da imaju na trakama radi čuvanja i izmeštanja podataka ovu vrstu backup‑a, Symantec omogućava i tzv. sintetički backup, tj. generisanje full backup‑a iz inkrementalnih ili diferencijalnih backup‑a.

Restore je moguć kako na originalnu lokaciju/mašinu, tako i na neko drugo mesto, drugu mašinu ili virtuelnu infrstrukturu (odnosno fizičku, ako je backup bio sa virtuelnih mašina). Ovim se korisniku daje potpuna sloboda da iskoristi raspoložive resurse na najbolji način, kao i da skrati vreme oporavka u slučaju otkaza. Dupliranje backup‑a i njegovo kopiranje na drugu lokaciju je još jedna mogućnost da brzo i lako organizuju oporavak u slučaju ozbiljnog otkaza glavne lokacije (skromna varijanta disaster recovery rešenja).

Jednostavnost

Kroz jednu konzolu, Symantec rešenja za backup pružaju administratorima jednostavno upravljanje i nagledanje backup‑a, restore‑a, prostora za backup na diskovima i trakama ili sistemima za upravljanje trakama (tape library). Moguće je i izveštavanje i slanje upozorenja, ažuriranje softvera, instalacija agenata za backup i migracija na nove verzije. Kroz niz čarobnjaka moguće je kreiranje pravila i poslova za backup. Čak i početnici u oblasti administriranja mreža mogu da prepustite softveru da vodi računa o mnogim poslovima i da sve bude backup‑ovano (recimo, moguće je podesiti da backup sam prati pojavu novih virtuelnih mašina i da ih automatski doda u backup poslove).

Širok spektar podržanih uređaja (hardvera) za smeštanje podataka, počev od tradicionalnih traka, preko diskova, USB uređaja, NAS i SAN storage sistema do novih cloud rešenja pruža korisniku slobodu u izboru i nezavisnost od proizvođača hardvera.

No. 1

Symantec je sa svoja dva vodeća rešenja za backup podataka, Backup Exec‑om i Netbackup‑om, ponudio korisnicima potpunu slobodu i fleksibilnost uz vrhunsku tehnologiju koja donosi uštede (u vremenu, prostoru za smeštanje backup‑a, jednostavnom oporavku i administraciji) i pruža potpunu sigurnost za ono što je danas najvažnije u poslovanju svakog preduzeća!

Na kraju, bilo bi nepravedno da ne pomenemo i Symantec Desktop i Laptop Option (DLO), rešenje za backup podataka sa radnih stanica i laptop računara, kao i Symantec System Recovery, rešenje  hot image backup sa servera i radnih stanica sa mogućnošću oporavka (vraćanja sistema i kompletnih podataka) na bilo koji drugi hardver. Da, podaci se mogu vratiti na potpuno drugačiji hardver, pa čak i u virtuelno okruženje, a softver će uraditi sva potrebna prilagođenja operativnog sistema.

Sve one koji žele da vide ili probaju Symantec rešenja pozivamo da se obrate vodećem Symantec i jedinom Gold partneru u Srbiji, kompaniji Net++ technology.

Vladimir Vučinić

(Objavljeno u PC#196)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,