Pogledi na Excel tabele

U zavisnosti od toga zašto smo otvorili Excel dokument koristićemo jedan ili više pogleda na radni list. Oni olakšavaju rad sa velikim tabelama, saradnju sa kolegama ili nam mogu omogućiti da vidimo kako će izgledati naš izveštaj pre nego što ga odštampamo… Kako god da krenemo, korišćenje različitih pogleda može nas učiniti produktivnijim.

Pročitajte