Track Changes (Excel)

Track Changes je korisna opcija pri timskom radu i pomaže da više ljudi zajednički kreira kompleksne dokumente, ocenjuje ih i iterativno popravlja, sve dok ne dođe do optimalnog rezultata. Sve izmene se mogu odobravati ili odbaciti, ali i dodatno menjati.

Excel-TrackChanges1Praćenje masovnih izmena dokumenata sa oznakama kada i ko je nešto menjao, upotpunjeno sa komentarom, čini proces komfornim i fleksibilnim. Track Changes je široko prihvaćen pri pravljenju Word dokumenata, a mnogi korisnici i ne znaju da ova sjajna opcija postoji i u Excel‑u.

Otvorite Review tab ribbon‑a i u desnom delu trake uočite ikonu Track Changes. Potom kliknite na Highlight changes i u narednom prozoru možete preciznije da definišete kako će Excel pratiti promene.

Definišite kada da se snima: uvek, od poslednjeg snimanja, ono što još nije ocenjivano ili od željenog datuma. Nakon toga precizirate čije promene se beleže (svačije ili svačije sa izuzetkom vaših). Postoji mogućnost i redukovanja beleženja izmena samo u definisanom delu radnog lista, dok ostale izmene mogu da se ignorišu. I na kraju možete da izaberete da li će sve izmene biti uočljivo vidljive na ekranu nakon što zaustavite kurzor miša iznad naglašenog izmenjenog polja.

Pročitajte i:  Ultimativna pretraga: Excel funkcija XLOOKUP

Excel-TrackChanges2Da biste u posebnom radnom listu beležili i izlistali promene, potrebno je da uključite List changes on a new sheet. Napomenimo da je ova opcija na raspolaganju tek kada uključite Track Changes i snimite fajl sa barem jednom promenom koja može da se prati. Da budete pratili unete promene i odobravali ili ih odbijali, opet kliknite na Track Changes, zatim na Accept/Reject Changes i prođete pojedinačno kroz svaku načinjenu izmenu ili ih sve grupno prihvatite, odnosno odbijte. U dijalogu za prihvatanje i odbijanje izmena možete da koristite odrednicu When, kliknite na Since date u When listi i onda zadajte najraniji datum izmena koje proveravate.

Da biste prekontrolisali izmene konkretnog korisnika, izaberite Who opciju i u listi kliknite na željenog korisnika. Sve korisnike ocenjujete kada je polje Who isključeno. Promene određene oblasti se definišu sa uključenom Where odrednicom, praćeno zadavanjem opsega željenih polja radnog lista. Sve promene mogu da se prihvate ili odbiju bez pojedinačnih pitanja klikom na Accept All ili Reject All.

Pročitajte i:  Uslovno formatiranje u Excel izveštajima

(Objavljeno u PC#190)

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,