U prodaji je connect 17

U novom broju prilagođavamo se korisnicima. Kako apsolutno najbolji smartfon ne postoji, osnova izbora moraju da budu zahtevi i navike korisnika. Zavisno od namene, podelili smo telefone u četiri kategorije, a u svakoj kategoriji našlo se po pet najboljih modela. connect professional uči vas kako da pređete na Cloud computing, a rubrika AnDrooid štiti vas od neželjenog data saobraćaja i predstavlja programe za sinhronizaciju Android smartfona s računarom…

connect-017-cover

connect-017-content-01

Dvadeset najboljih smartfona

Smart telefon obavlja mnogo radnji za koje je ranije bilo potrebno nekoliko uređaja, i reklo bi se da ume sve… ali površno. Zato pre kupovine mora da nam bude jasno koje funkcije su nam posebno važne.

connect-017-content-02

Virusi u telefonima

Congstar, stručnjak za telekomunikacije, napravio  je anketu na internetu kako bi saznao da li korisnici razmišljaju o zaštiti od virusa. Pogledajmo rezultate…

connect-017-content-03

Cena kojoj je teško odoleti

Povoljni smart telefoni popularniji su nego ikada. U connect-ovoj laboratoriji testirali smo dvojicu zanimljivih novajlija, HTC Explorer i LG Optimus Hub. Oba koštaju manje od 200 evra…

connect-017-content-04

Munje na IT nebu

Cloud štedi i do 50 odsto operativnih troškova. Zato
se ozbiljno razmišlja o outsourcing‑u IT rešenja. Ne morate kupovati i obnavljati hardver, a novi server možete imati za pet minuta umesto za ili više meseci.

connect-017-content-05

Proširena realnost

Automobili se sve više oslanjaju na savremenu elektroniku.  Pogledajmo kako bi vožnja automobilom mogla da izgleda za deset godina.

connect-017-content-06

Toshiba Portégé Z830

„Ići dalje od najdaljeg“ – to je otprilike suština Intel-ovog video-klipa o ultrabook-u: još tanji i lakši, snažniji, brži i izdržljiviji. I Toshiba se upustila u tržišnu utakmicu na polju ultrabooka. Koliko uspešno?

connect-017-content-07

BabyDrooid: Pogonska podešavanja

Kod Android-a tre­ba sprečiti ne­že­lje­ne ak­ci­je, po­put sa­mos­tal­nog us­pos­tav­lja­nja bilo ka­kve ve­ze, u­ključiva­nja ser­vi­sa za lo­ka­ci­ju ili o­sve­ža­va­nja aplikacija

AppDrooid: I­ma ne­ka taj­na ve­za…

Ko­mu­ni­ka­ci­ja i­zmeđu Android uređaja i računa­ra os­tva­ru­je se ve­oma je­dnos­tav­no – tre­ba vam sa­mo USB kabl i neki od programa za sinhronizaciju koje predstavljamo

connect-017-content-08

Kopiranje kao sveti čin

Članovi švedske Crkve kopirizma nadali su se da će ih službeno priznanje države zaštititi od kaznenog progona zbog praktikovanja religije kopiranja, koja se u tri reči može opisati kao „copy, paste, amin“…

connect-017-content

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,