Top50 2023

U Srbiji tek svaka četvrta nekretnina u vlasništvu žena

Tek svaka četvrta nekretnina u Srbiji je u stopostotnom vlasništvu žena, a još 11% je u mešovitom posedu, podaci su Republičkog geodetskog zavoda, koje je objavila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED). To je, pored činjenice da su slabije plaćene za iste poslove ili da imaju manje prilika za napredovanje u odnosu na muškarce, još jedan ilustrativan primer neravnopravnog položaja koji žene imaju u Srbiji.
Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova stupio je na snagu 1. jula, kojim se utvrđuje i da supružnici koji u toku braka steknu stan, kuću ili neki drugi objekat budu automatski upisani u katastar kao nosioci prava zajedničke svojine. S druge strane, ukoliko se radi o posebnoj imovini stečenoj u toku braka, ostavljena je mogućnost da se supružnici dobrovoljno saglase da samo jedan partner bude upisan u katastar kao vlasnik i o tome će javni beležnik obavestiti Republički geodetski zavod.

“Imovina stečena u braku je i do sada po zakonu bila tretirana kao zajednička, ali u praksi se neretko dešavalo da se kao vlasnik upiše samo muškarac, pa su žene u slučaju razvoda morale da prolaze kroz dugogodišnje parnice da bi dokazale svoj udeo u vlasništvu. Sve to je nepotrebno trošilo vreme i sredstva svih učesnika u postupku, pa i suda”, rekla je Jelena Bojović, direktor za regulatornu reformu u NALED-u.

Pročitajte i:  Jedina AR tehnologija za asistenciju na košarkaškom terenu, dolazi iz Srbije

Automatski upis zajedničke imovine supružnika bio je jedan od 19 amandman na Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova koje su Narodnoj skupštini uputili poslanici Ekonomskog kokusa na inicijativu i uz podršku NALED-a, a koji je parlament usvojio. Time je omogućeno da se upis imovine u katastar završi odlaskom na jedno mesto, kod javnog beležnika, umesto na šest šaltera, obezbedi veća ažurnost katastra i poveća pravna sigurnost.

Iz NALED-a podsećaju i na položaj žena u seoskim sredinama, gde žene čine više od polovine stanovništva, ali tri od četiri nisu plaćene za posao koji obavljaju i ističu da slika neravnopravnosti nije mnogo bolja ni kada se posmatra cela Srbija. Uposleno je tek 43,7% žena naspram 56% muškaraca. Čak 71% muškaraca su na rukovodećim pozicijama, a od 250 poslanika u parlamentu, 87 su žene. U 166 lokalnih samouprava, samo 11 imaju ženu gradonačelnika ili predsednika opštine. Među 22 člana Vlade Srbije, tek pet su dame.

Izvor: NALED

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,