BIZIT plus

Upravljanje izvorima

Upravljanje izvorima

Na tab-u Reference, u grupi Citations & Bibliography, kliknite Manage Sources. U dijalogu Source Manager prikazaće se okvir liste Master List koji sadrži sve izvore koje ste kreirali na svom računaru, u svim dokumentima koji sadrže citate, izuzev izvora koje ste ranije koristili pa izbrisali. Current List spisak prikazuje sve izvore koji su citirani u otvorenom dokumentu, nezavršene izvore koji su dostupni u galeriji Insert Citation i bilo koje oznake pozicija za citiranje u dokumentu.

Nakon što kliknete neki element u Master List ili Current List spisku, možete odabrati jednu od opcija. Kliknite Copy da biste kopirali izabrani izvor u naspramnu listu. Kliknite Delete da biste uklonili izabrani izvor iz liste, odnosno na Edit da promenite informacije u izabranom izvoru. Preview na dnu dijaloga Source Manager prikazuje format izabranog izvora kao citat i kao bibliografiju elementa u trenutno odabranom stilu citiranja.

Ako želite da kreirate novi izvor bez dodavanja citata u tekst dokumenta, kliknite New. Završite unos u dijalogu Create Source i kliknite na OK. Citat se dodaje u obe liste u dijalogu Source Manager. Ukoliko želite da sortirate spiskove u dijalogu Source Manager, izaberite Sort, a onda označite polje po kojem se vrši sortiranje, pa kliknite Close.

Master lista čuva se u fajlu s imenom Sources.xml. U dijalogu Source Manager kliknite Browse da biste prikazali dijalog prozor Open Source List. Možete da kliknete desnim tasterom miša na Sources.xml fajl i Copy (prečica Ctrl+C). Zatim izaberite drugi folder ili mrežnu lokaciju i nalepite fajl kao rezervnu kopiju ili fajl za prenos na drugi računar.

(Objavljeno u PC#256)

 

Facebook komentari: