Virtuelni svet oko vas

Sedite u dnevnoj sobi, pokrenete video‑igru i soba se magično uklopi u virtuelno okruženje prikazano na ekranu televizora. Boje, svetlost i mnogobrojni efekti menjaju se svuda oko vas, čineći da i vi postanete deo virtuelnog prostora zajedno s likovima i objektima na ekranu. Uskoro će to biti moguće, zahvaljujući IllumiRoom tehnologiji.

Virtuelni-svet-oko-nasIz godine u godinu dimenzije televizora sve su veće, ali je prikaz sadržaja uvek ograničen fizičkim dimenzijama „kutije“. Virtuelni svet sa TV ekrana potpuno je odvojen od njegovog fizičkog okruženja, a time i okruženja u kome se nalaze njegovi gledaoci.

Virtuelno se širi

Istraživači iz Microsoft Research odeljenja osmislili su tehnologiju koja će omogućiti da se virtuelno okruženje sa ekrana prenese na fizičko okruženje (zidove, podove, nameštaj) i tako ostvari interaktivan odnos s njim. Po toj ideji, slika se projektuje na objekte u okruženju i tako stvara izuzetan vizuelni efekat. Takva vrsta vizuelizacije nazvana je „periferno projektovane iluzije“ (peripheral projected illusions), a sistem koji omogućava proširenje vizuelnog prikaza sa TV ekrana na okruženje nazvan je IllumiRoom.

Konfiguracija je zasnovana na karakteristikama čovekovog vizuelnog sistema, kod koga se u perifernim zonama zapažaju pre svega pokreti, dok su promene u boji i obliku manje uočljive, zbog manje gustine receptora. Stimulisanje periferne vizije može se ostvariti dodatnim ekranima – nisu zapravo ni potrebni posebni ekrani, osim već postojećih objekata u okruženju prostorije koji će poslužiti kao projekcione površine.

Tri osnovna faktora određuju kvalitet iluzije: cilj (doživljaj korisnika se unapređuje na različite načine, od kojih je najvažniji proširenje vidnog polja kako bi korisnik dobio osećaj da se nalazi u samoj igri), povezivanje virtuelnog i realnog (elementi fizičkog okruženja potpuno se gube), te nivo apstrakcije i identifikacije sa sadržajem video‑igre.

Koncept IllumiRoom

IllumiRoom je kao koncept predstavljen na CES‑u 2013. godine, a zatim je, uz izvesna unapređenja, nastupio na konferenciji CHI 2013. u Parizu maja iste godine. Ova tehnologija je zasnovana na ranijem Microsoft‑ovom konceptu spajanja virtuelnog i fizičkog okruženja putem video‑projekcije – Spatial Augmented Reality (SAR).

U tom sistemu primenjena je i radiometrijska kompenzacija za podešavanje boje i geometrije površine za prikaz, kao i video‑maping (kreiranje impresivnih efekata renderovanjem videa usklađenim sa scenom i lokacijom projektora). Za razliku od tih tehnologija, IllumiRoom stvara u realnom vremenu interaktivne iluzije koje se automatski prilagođavaju bilo kakvim prostorijama, svim televizorima, kao i svim video‑igrama.

Prototip sistema IllumiRoom koristi wide screen projektor InFocus IN126ST sa širokim vidnim poljem i Microsoft Kinect for Windows senzore, postavljene iznad i iza korisnika, da bi otkrili geometriju i plan rasporeda predmeta u prostoriji, kao i njihove boje. Na osnovu tih podataka projektor prikazuje sliku u okruženju televizora, u čitavoj sobi. Podešavanje sistema je automatsko, u zavisnosti od pozicije projektora, senzora i TV‑a. Sistem je pripremljen da brzo reaguje i prilagođava se promenama u okruženju, pre svega pomeranju nameštaja ili promeni pozicije posmatrača.

Zbog prilagođavanja geometriji prostorije, najbolji efekat ostvariće se ako se posmatrač nalazi na tačno određenoj poziciji u odnosu na ekran. U slučaju da se za stvaranje iluzije koriste samo parametri vezani za podešavanje svetlosti i boja, pozicija posmatrača nije bitna, a u prostoriji se može naći i veći broj posmatrača (efekat će kod svakog biti isti).

Koncept se razvija

Nakon realizacije IllumiRoom sistema napravljeni su testovi u kojima je učestvovalo 10 ispitanika starosti 20 do 30 godina, a prikazano im je 11 video‑igara. Reakcija je bila veoma pozitivna. Testu je priključeno i 15 iskusnih dizajnera video‑igara. Povratna informacija takođe je bila pozitivna, oni su ocenili da se ova tehnologija može praktično primeniti, i da bi je vrlo rado imali u svojoj kući.

Vizuelno proširenje televizijske slike je tek najjednostavniji način korišćenja IllumiRoom tehnologije. Sistem će se podesiti tako da bude što više projekcionih površina, kao i da se vizuelni efekti prikazuju na drugačiji način nego na TV ekranu, da se prepliće što više stilova vizuelnih efekata i prikaza, što će zajedno činiti optičku iluziju efektnijom.

Bez obzira na to što je ovo ipak samo konceptualni model s brojnim ograničenjima, u skorijoj budućnosti će biti znatno usavršen i postaće novo rešenje za neku buduću verziju Xbox‑a ili drugih igračkih konzola. Novi elementi koji bi mogli unaprediti ovaj sistem su pokretne kamere, kao i uključenje audio‑komponente. Takođe će se raditi na modifikaciji postojećih sistema i re‑programiranju video‑igara, kako bi se one na optimalan način prilagodile ovoj tehnologiji.

Osim unapređenja interaktivnih video‑igara, znatno će se unaprediti i način prikaza filmova i drugih TV sadržaja. Posebno se mora napraviti kalkulacija sa ekonomske strane, kako bi se omogućilo da se IllumiRoom nađe u dnevnim sobama što većeg kruga korisnika. Zbog toga tehnologija još uvek nije ugrađena u igračke konzole, ali se očekuje da se to dogodi za pet godina.

SurroundWeb

Koncept IllumiRoom još uvek je na nivou prototipa i zbog visoke cene nije ugrađen u najnoviji Xbox, ali se godinu dana nakon njegovog prvog predstavljanja pojavila još jedna mogućnost primene u vidu 3D browser‑a za svojevrsnu Web sobu – Surround Web 3D Browser. Time Microsoft konkuriše Google‑u u kreiranju futurističkog pristupa Web‑u.

Sistem se sastoji od HDTV displeja i projekcionog sistema sa sofisticiranim video‑renderingom, detekcijom objekata u okruženju i intuitivnim korisničkim interfejsom. Projekcioni sistem omogućava dodatni prikaz informacija na zidovima prostorije. Nakon procedure podešavanja u kojoj se skenira prostorija radi izbora projekcionih površina, što se obavlja za jedan minut, sistem renderuje impresivnu multiekransku Web sobu: 1.440×720 piksela, 30 fps, s rezolucijom do 25 ekrana.

Dve nove komponente pridodate su u ovom konceptu, Room Skeleton i Detection Sandbox. Prvi sadrži listu dodatnih ekrana u prostoriji, s podacima o dimenziji, lokaciji i ulaznim mogućnostima za svakog od njih. Kreira se skeniranjem prostorije pri traženju potencijalnih projekcionih površina. U sadašnjem konceptu skenira se samo jednom, ali će u budućim rešenjima biti primenjen sistem dinamičkog skeniranja (i automatskog update‑a) u slučaju promena u sobi. Detection Sandbox je spona između Web strana prikazanih na glavnom ekranu i objekata koji služe kao dodatne projekcione površine. Omogućava prikazivanje sadržaja sa Web strana na pomoćne displeje. Komunikacija se obavlja glasovnim komandama ili pokretima (gestovima). SurroundWeb je tako koncipiran da ni na koji način neće narušiti privatnost korisnika i omogućiti, na primer, da se vaše fotografije iz SurroundWeb okruženja mogu videti. Na ovaj način se za Web, kao jednu od najkorišćenijih aplikacionih platformi danas, otvaraju nove dimenzije – svaki objekat u prostoriji u kojoj se korisnik nalazi je potencijalna površina koja može poslužiti za interakciju sa sadržajem.

Nadežda Veljković

(Objavljeno u časopisu PC#209)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,