ERP 2024

Izvlačenje teksta iz Web tabela

Dopadljive Web stranice često tekst prikazuju u tabelama. Ivice ovih tabela mogu biti vidljive ili nevidljive. Najčešći je ovaj drugi slučaj, pa korisnici često ni ne primete da pri Copy & Paste zahvatu imaju posla upravo sa tabelama čije su ivice sakrivene, a polja formatirana tako da njihovi sadržaji formiraju simetričan i harmoničan prikaz… ali samo dok su u originalu. Ovakve tekstove možemo da prebacimo u Microsoft Word, ali je rezultat često razočaravajući.

Word-Izvlacenje-teksta-iz-Web-tabelaDa biste posao uradili ispravno, najpre selektujte čitavu tabelu koja vas zanima, kopirajte je sa Ctrl+C, pređite u Word i pritisnite Ctrl+V. Kada kliknete bilo gde unutar prebačene tabele, na ribbon‑u će se pojaviti novi par Table tools alata: Design i Layout. U Layout ribbon‑u ćemo pronaći u Data sekciji ikonu Convert to text. Klik na nju prikazuje dijalog u kojem ćemo izabrati separator koji će zameniti ivice tabele koje razgraničavaju redove i kolone. Znaci za novi paragraf će primorati da se svako od polja ispiše u vlastitom novom redu, a tabovi će u dokumentu ostaviti novi tekst koji vizuelno ostaje poravnat po vrstama i kolonama, ali više ne potpada pod klasičnu tabelu. Semicolon opcija nudi razdvajanje tačka‑zarezom, čime se redovi tabele transformišu u redove teksta odvojene znacima paragrafa, sa poljima razdvojenim tačka‑zarezima. Opcija Other omogućava da se umesto tačka‑zareza koristi neki drugi separator za razbijanje tabela po kolonama – kod nas se za ovo najčešće koristi razmak ili zarez. Kada izdvojimo tekst, sledi ručno formatiranje koje može da se olakša pomoću dobro promišljenog Find & Replace.

(Objavljeno u PC#193)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,