Word – Outline View i naslovi

Kada pišemo iole kompleksnije dokumente, kao što su priručnici, uputstva, radovi ili knjige, dobra organizacija teksta nam obezbeđuje ne samo preglednost i profesionalan izgled, već i efikasniji tok misli, lakše pisanje, kao i bolji prijem od strane čitalaca.

17-BAJTOVI-Word-Outline-View-i-Naslovi3Pre nego što počnemo pisanje, dobro je da osmislimo raspored poglavlja i njihovu hijerarhijsku strukturu. Nizovi zaokruženih tema koji obrađuju manje kompleksna pitanja omogućavaju da čitaoci lakše prate i sagledavaju složenije probleme i tok njihovog objašnjavanja. Umesto da počnemo stihijsko nabacivanje teksta koji će se „sam po sebi, prateći naše kreativne nalete, razvijati i rasti“, dobro je da prvo napravimo nacrt strukture koji našu viziju problema i njegovog razrešenja fino razlaže na manje celine o kojima se lakše piše i koje se lakše čitaju.

Ključno je da odmah, preko Home / Styles, napišemo naslove pomoću Heading ikona sa odgovarajućim rangom počevši od 1. pa na niže. Ovako svrsishodno organizovani naslovi se kasnije lako reorganizuju i prate evoluciju sadržaja, koji ipak može da skrene u nekom drugom pravcu i da baci, u prvom osmišljavanju ipak neočekivane akcente. Ukoliko imate dovoljno veliki ekran, Navigation panel može da bude koristan pri brzom kretanju kroz tekst. Ukoliko je Navigation panel isključen ili je ekran vašeg prenosnog kompjutera premali da bi on stalno oduzimao deficitarnu površinu, lako ćete ga po potrebi uključivati i isključivati preko Show sekcije View ribbon‑a.

Rad u Outline režimu je zgodan jer naglašava upravo ovaj strukturni pristup editovanom tekstu. U ovaj mod prelazimo klikom na Outline ikonu u dnu ekrana ili odgovarajući taster Documents Views sekcije View ribbon‑a. Kada pređemo u Outline mod, pojavljuje se novi Outline ribbon, koji olakšava baratanje naslovima i njihovim poretkom. Levi deo Outline Tools sekcije ispisuje sa kojim nivoom radimo. Strelice sa leve i desne strane opisa nivoa omogućavaju povećanje ili smanjenje nivoa tekućeg naslova, njegovo vrhunsko unapređenje u glavni naslov dokumenta ili pak krajnje smanjenje na običan tekst. Ispod ove navigacije se nalaze strelice nagore i nadole koje menjaju redosled naslova, a desno od njih su + i – koji raspakuju odnosno spakuju hijerarhiju pod tekućim naslovom.

U Outline modu možete da pregledate i menjate kako naslove, tako i sve prateće tekstove koji im pripadaju, mada krajnje rezultata doterivanje ipak možete da vidite samo u Print Layout modu. Tasterske prečice koje pakuju i raspakuju strukturu ispod tekućeg naslova sa željenim nivoom detalja su Alt+Shift+broj, pri čemu broj može biti od 1 (na naslov dokumenta) do 9 (odnosno manji broj ukoliko ima manje nivoa u strukturi). Često je još zgodnije dodavati i oduzimati po jedan nivo detalja sa Alt+Shift+Num+, odnosno Alt+Shift+Num‑.

Ladislav Struharik

(Objavljeno u časopisu PC#198)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: