Životna sredina ka Evropi

Dvanaesta regionalna konferencija “Životna sredina ka Evropi”, održana je 6. juna 2016.godine u Privrednoj Komori Srbije.
Konferencija je, kao i svake godine okupila stručnjake i naučnike iz zemlje i inostranstva sa idejom da se prezentuju postojeće stanje i izazovi u vezi zaštite životne sredine, iskustva i najbolja praksa, što je potvrdila i otvorena diskusija i istaknuti problemi, sa mogućim putevima rešavanja.

priv komora srbijeKljučna pitanja koja su razmatrana su – kako odgovoriti na izazove klimatskih promena i kako optimalno i održivo trošiti prirodne resurse?

Konferencija je na najbolji način pokazala da i u Srbiji Civilno Društvo veoma brine  o ovom problemu, da ima volje, znanja i kompetentnosti da se ovim pitanjima bavi i da zaista može pomoći državnim organima u rešavanju ovih problema, a naroćito u pogledu pregovora sa EU u okviru Pregovaračkog Poglavlja 27.

Aleksandar Vukalović

Facebook komentari: