Aldata Solution i IBM intenziviraju saradnju | PC Press

Aldata Solution i IBM intenziviraju saradnju

Kompanije Aldata Solution i IBM intenziviraju saradnju u cilju boljeg opsluživanja globalnih zajedničkih klijenata u domenu maloprodaje.

 Paket softverskih rešenja za trgovinu na malo, „Aldata G.O.L.D.“, od sada je dostupan i potpuno operativan na platformi „IBM Websphere“ – što novim korisnicima olakšava integrisanje ovog rešenja sa svojim administrativnim aplikacijama, poput finansijskih i kadrovskih (HR) aplikacija, a postojećim korisnicima da prilagode ili menjaju svoje sisteme u skladu sa promenama u poslovanju.

Aldata G.O.L.D. paket je potpuno prilagođen tehničkim zahtevima IBM okruženja servisno orijentisane arhitekture (SOA) i sertifikovan za IBM metodologiju integracije u domenu trgovine na malo, „IBM Retail Integration Framework”.

 

Aldata Solution, IBM Websphere, IBM SOA Business Catalog.

Srodne vesti

    Nisu nađene srodne vesti

Za ovaj tekst komentari su zakljuċeni.


Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter