Trenuto gledate objave s oznakom: antispyware

Microsoft nudi sopstveno, besplatno rešenje za zloćudan softver - Security Essentials

Novosti iz sveta

Microsoft nudi sopstveno, besplatno rešenje za zloćudan softver – Security Essentials

Microsoft je izbacio svoj besplatan program za zaštitu PC računara od zloćudnog softvera. U malware, kako se još naziva zloćudan softver, spadaju programi kao što su virusi, spajveri i ostale “štetočine”... 

Detaljnije... »
PC Press: a‑squared (a²) protiv štetnog softvera

Korisni programi

PC Press: a‑squared (a²) protiv štetnog softvera

Be­zbe­dnost sis­te­ma je stal­no u­gro­že­na sa ra­znih stra­na, pa do­brih pro­gra­ma za za­šti­tu i­zgle­da ni­ka­da ni­je pre­vi­še. Naš ovo­me­sečni pre­dlog iz ove ka­te­go­ri­je je... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter