Trenuto gledate objave s oznakom: Avatar film

PC Press: Čedo moje, Avatar

Art

PC Press: Čedo moje, Avatar

Po­vod za tekst bi mo­gao da bu­de nečuve­ni us­peh naj­no­vi­jeg 3D SF čuda, ali i ne­sva­ki­da­šnji su­sret i ret­ka pri­li­ka ko­ja se uka­za­la auto­ru – da priču o Ava­ta­ru čuje od Džej­msa... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter