Trenuto gledate objave s oznakom: Edic mini tiny A31

Naj­ma­nji audio‑sni­mač na svetu

Za geekove

Naj­ma­nji audio‑sni­mač na svetu

(Objavljeno u PC#179) Za pro­fe­si­onal­ne špi­ju­ne, skri­va­nje ne­kog audio-sni­mača ne pred­stav­lja pro­blem. Za njih ve­ličina stvar­no ni­je va­žna. Ali, šta da ra­di­mo mi ko­ji smo ama­te­ri... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter