Trenuto gledate objave s oznakom: jednostavan antivirus

G Data: Novi antivirus na domaćem tržištu

Info

G Data: Novi antivirus na domaćem tržištu

Trži­šte Srbi­je je bogati­je za ponudu još jedne kompani­je koja se bavi softverom za zašti­tu računara. Nemačka kompani­ja G Data ima tradi­ci­ju od preko 25 godi­na, a tokom tog peri­oda usavrši­la je... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter