Trenuto gledate objave s oznakom: Marvin Liao

Marvin Liao - Internet postaje sve veći kolač

Internet

Marvin Liao – Internet postaje sve veći kolač

U Be­o­gra­du je­ kra­je­m o­kto­bra­ go­s­to­va­o­ Ma­rvin Lia­o­, ko­me­rcija­l­ni di­re­kto­r ko­mpa­nije­ Ya­ho­o­! za­ Evro­pu, Bl­is­ki Is­to­k i A­friku. Bil­a­ je­ to­ pri­l­ika­... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter