Trenuto gledate objave s oznakom: storage server

Tu­ce dis­ko­va pod ha­ubom

Hardver

Tu­ce dis­ko­va pod ha­ubom

Qnap TS-1279U-RP je sto­ra­ge ser­ver za po­slov­nu pri­me­nu. O­prem­ljen sa čak 12 hard-dis­ko­va, ovaj uređaj pred­stav­lja po­u­zda­nu, sna­žnu i ska­la­bil­nu o­sno­vu za pro­fe­si­onal­na... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter