11. međunarodna konferencija posvećena digitalizaciji kulturne baštine

fololoski_fakultet  11. međunarodna naučna konferencija "Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu" biće održana na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 30.septembra do 2.oktobra. Konferencija će se fokusirati na očuvanje dokumentarno-istorijske, kulturne i naučne baštine u cilju oplemenjivanja nacionalnog i globalnog pamćenja, te doprinosa razvoju demokratičnosti znanja na "otvorenom putu" oblikovanja memorije sveta koji je suočen sa izazovima obrazovanja i razvoja intelektualnih sloboda.
Posebna pažnja biće obraćena na ključne probleme na koje nailaze naučnici, profesori, studenti, bibliotekari i drugi autori i korisnici informacija kao što su tradicionalna organizacija i poslovanje akademskih i kulturnih ustanova, kao i njihova suprotstavljenost globalizaciji informacija (kojoj doprinosi njihova digitalna forma) kao i netipični i nestandardni oblici udruživanja u cilju kompleksnijeg informisanja, ali i ekonomski i politički uticaj na društveni status univerziteta i biblioteka i digitalizovanje informacija kao preduslov za učenje na daljinu i globalizaciju znanja.
Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski. Obezbeđen je simultani prevod sa srpskog na engleski.

Više informacija o događaju možete pronaći ovde.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,