BIZIT plus

3,1 milion građana Srbije ispred računara

Činjenica je da živimo u tehnološki sve dominantnijem svetu, pa nam je danas za svakodnevno funkcionisanje potreban niz uređaja počevši od kompjutera, pametnih telefona i televizora. Statistički prikaz upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji dao je Republički zavod za statistiku. Prema njihovom istraživanju u Srbiji sve više domaćinstava koristi računare, a raste i broj domaćinstava koja poseduju televizore i mobilne telefone, saopšteno je danas.

PCPress.rs Image

Više od 3,1 milion građana Srbije koristi svakoga dana računar. Računar poseduje 68,1% domaćinstava, što je 2,3% više nego prošle godine i za 3,7% više nego u 2015. U Beogradu računar ima 77,8% domaćinstva, u Vojvodini 66,2%, a u centralnoj Srbiji 65,3%. Prema istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, smanjen je i jaz između gradskih sredina i drugih delova Srbije po broju računara, što pokazuje i godišnja stopa rasta zastupljenosti računara u gradskim sredinama koja raste 0,2%, dok je taj rast u ostalim delovima zemlje 6,7%. Prenosivi računar, laptop, ima 43,7% domaćinstava, 4,5 odsto više nego u 2016. a 4,7 odsto više nego u 2015. godini. Istraživanje je pokazalo i da 68% domaćinstava u Srbiji poseduje internet priključak, što je povećanje od 3,3% u odnosu na prošlu godinu. Internet priključak većinom poseduju domaćinstva koja imaju mesečni prihod veći od 600 evra, njih 96,8%. Naloge na društvenim mrežama ima 90,6% internet populacije, starosti od 16 do 24 godine. Istraživanje je pokazalo i da 100% preduzeća koristi računar u poslovanju, 80,4% poseduje web stranicu, a samo 9,3 plaća Cloud servise.

Mobilni telefon koristi 92,6% građana, što je više nego 2016. za 0,4%. I broj domaćinstava koja imaju mobilni telefon je u blagom porastu u odnosu na prošlu godinu, kada je mobilni telefon imalo 90,2% porodica, a sada njih 90,5%. U Srbiji i 99,6% domaćinstava poseduje televizor, što je više nego prošla godine, kada je televizor imalo 97,8% domaćinstava. Istraživanje Republičkog zavoda za statistiku je sprovedeno januara ove godine u 2.800 domaćinstava, među isto toliko pojedinaca i u 1.655 preduzeća.

Izvor: RZS

Facebook komentari: