BIZIT plus

5G intervju: Vladica Tintor, RATEL

Naš serijal članaka posvećenih 5G tehnologijama ne bi bio kompletan bez razgovora sa direktorom RATEL-a, glavnog regulatornog tela za elektronske komunikacije u našoj zemlji. Ispred RATEL-a, za PC Press je govorio direktor agencije Vladica Tintor.

PCPress.rs Image
Vladica Tintor, direktor RATEL-a

Peta generacija mobilne telefonije je jedna odnajvažnijih ICT tema godine. Da li su započele pripreme za realizaciju ovog projekta u Srbiji?

Pripreme su započele još 2016. godine a sastoje se u praćenju svetske i evropske regulative u oblasti 5G mobilnih mreža kao i u međunarodnim koordinacionim sastancima posvećenim replaniranju spektra, radi pripreme za 5G. Kao rezultat ovih aktivnosti, Agencija je izradila predlog novog „Plana namene radio‑frekvencijskih opsega“ koji je dostavljen Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija u januaru ove godine. U toku je i izrada studije koja se odnosi na izbor optimalnog aukcijskog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojeće i novu 5G tehnologiju. Rezultati studije trebalo bi da doprinesu postizanju najveće dobiti državi od prodaje spektra, efikasno korišćenje spektra kao ograničenog nacionalnog resursa, široku rasprostranjenost na nacionalnom nivou novih usluga i predvidivo okruženje koje će omogućiti investicije u 5G.

5G podrazumeva nove frekvencije koje nisu iste u svim zemljama. Kako stoji stvar u Srbiji, da li se zna koje će frekvencije biti ponuđene operatorima i da li će se poći od low‑frequency (ispod 6 GHz), milimetar wave (do 28 GHz ili 39 GHz) ili mid‑band (3,5 GHz do 7 GHz)?

Sve evropske zemlje planiraju identične frekvencijske opsege za 5G. U predlogu „Plana namene“ su opsezi koji su već usaglašeni na nivou Evrope kao glavni opsezi za 5G: 700 MHz, 3.4‑3.8 GHz kao i opseg 26 GHz. Ovo su i mogući opsezi za prodaju, a sama odluka koji će opsezi od ovih biti ponuđeni operatorima i kada, još nije doneta.

Pročitajte i:  5.5G se promoviše kao mreža koja će unaprediti povezanost preduzeća 

PCPress.rs Image

Kome danas pripadaju frekvencije koje s u potrebne za 5G?

Opseg 700 MHz je po „Planu namene“ namenjen za radio‑difuznu službu (DVB‑T2) i u tu svrhu se trenutno u Srbiji koristi samo jedan kanal. Korišćenje ovog opsega za 5G biće omogućeno završetkom tranzicionog perioda napuštanja ovog opsega od strane digitalne televizije u našoj i susednim zemljama, a što se poklapa sa rokom četvrti kvartal 2020. godine. Ovo je rezultat dvogodišnjeg rada predstavnika Agencije u SEDDIF grupi (South East Digital Dividend Implementation Forum) i potpisanog multilateralnog okvirnog sporazuma (13 zemalja) i sedam bilateralnih sporazuma na replaniranju kanala digitalne televizije iz opsega 700 MHZ u niži opseg 470‑694 MHz. Opsezi 3.4‑3.8 gigaherca i 26 GHz oslobođeni su postojećih korisnika.

Da li ste proučavali strategije zemalja u region i kako ćemo se mi uklapati sa njima?

U procesu pripreme za implementaciju 5G u Srbiji Agencija je kroz aktivno učešće u radu organizacija BEREC (Udruženje evropskih regulatornih agencija) i RSPG (Ekspertska savetodavna grupa Evropske komisije za oblast upravljanja radio‑frekvencijskim spektrom) upoznata sa svim aktivnostima koje se odnose na regulatorni deo, kao uslov za uvođenje 5G, tako i sa trenutnim statusom korišćenja spektra u zemljama Evrope. Strategija svake od zemalja uslovljena je njenom ekonomskom snagom pa se to preslikavanje očekuje i kod nas. Ono što treba slediti iz iskustava drugih zemalja je da sama odluka o momentu prodaje spektra mora biti doneta u najpovoljnijem trenutku po državu radi ostvarivanja najveće moguće dobiti a koja će biti i u interesu budućih korisnika.

Pročitajte i:  Ministarstvo informisanja i telekomunikacija poziva mlade da se pridruže timu Ministarstva za realizaciju projekata

PCPress.rs Image

Kada očekujete raspisivanje konkursa za dodelu frekvencija?

Sa stanovišta Agencije, vrše se intenzivne pripreme da se stvore regulatorni preduslovi za raspisivanje javnog nadmetanja u drugoj polovini 2020. godine. Tačan termin raspisivanja će se znati u narednom periodu.

Da li je potrebna izmena nekih propisa da bi se 5G mreža mogla realizovati?

Prvenstveno je neophodno donošenje novog „Plana namene radio‑frekvencijskih opsega“ i planova raspodele na osnovu tog „Plana namene“.

Da li postoji zabrinutost oko eventualnog uticaja zračenja visokih frekvencija na zdravlje ljudi ? Da li RATEL preduzima neka istraživanja u tom smislu, u saradnji sa drugim organizacijama?

Zabrinutost stanovništva zbog eventualnog uticaja na zdravlje postoji i kod nas kao i u drugim zemljama. Uticaj zračenja na okolinu je u nadležnosti Ministarstva zaštite životne sredine a predstavnici RATEL‑a su članovi radne grupe tog Ministarstva koja se bavi uticajem nejonizojućeg zračenja po okolinu. U 2017. godini RATEL je počeo sa projektom kontinuiranog praćenja nivoa elektromagnetskog polja u zonama povećane osetljivosti na teritoriji Srbije (predškolske, školske i zdravstvene ustanove). Plan je da u naredne tri godine projekat obuhvati stotinu lokacija u gradovima širom države. Podaci dobijeni kontinualnim merenjima su javno dostupni na sajtu Agencije i doprineće utvrđivanju da li postoje bilo kakva odstupanja po pitanju nivoa elektromagnetnog polja u odnosu na propisane u tačkama u kojima se vrše merenja.

Pročitajte i:  Korisnici 5G u Indiji troše 3,6 puta više podataka u poređenju sa korisnicima 4G

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog 5G tehnologiji. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

Facebook komentari: