AB Soft: Put jednog običnog graška

Visoki standardi u proizvodnji hrane su veoma rigorozni jer se, na kraju krajeva, radi o očuvanju ljudskog zdravlja. Jedna od važnih komponenti je vreme obrade, a da bi se svi procesi precizno zabeležili kako standardi traže potreban vam je pouzdani ERP.

PCPress.rs Image

Smrznuto voće i povrće je već decenijama sastavni deo naše ishrane. Jednostavno i bezbedno za pripremu, sa u visokoj meri očuvanim kvalitetom hranljivih materija čini našu trpezu raznovrsnom tokom cele godine. Sa primenom HACCP standarda to je za nas potrošače donelo viši kvalitet, a pred proizvođače nove izazove u preciznosti i brzini obrade smrznutih namirnica.

Rigorozni standard, između ostalog predviđa da od trenutka branja do smeštaja smrznutog graška u hladne komore sme da protekne tek par sati i pritom o svakom pakovanju, koje će u nekom trenutku završiti na tanjiru, mora da se sve zna – i sa koje je parcele ubrano, i kog dana i sata je predato na obradu, u kojoj vreći za duboko zamrzavanje je uskladišteno, kada je prepakovano u prodajno pakovanje. Da bi se sve to pratilo, AB Soft je razvio poseban modul prilagođen praćenju tokova proizvodnje brzo smrznute hrane.

Pročitajte i:  Datalab: Kako AI transformiše korisničko iskustvo u PANTHEON ERP-u

Minuti su važni

Čitav postupak kreće predajom tek ubranog graška u pogon za proizvodnju. Tu ne sme biti čekanja jer je svaki minut važan kako bi se očuvala hranljiva vrednost namirnici. Zato kamioni ili traktorske prikolice što pre dolaze na poziciju gde svoj dragoceni teret istovaruju u velike kontejnere za prihvat. Pre istovara, na velikim kolskim vagama se mere vozila sa tovarom, a sve to se beleži kroz AB Soft-ov modul VAGA. Po istovaru, prazna vozila se ponovo mere, a razlika odgovara masi povrća koje je predato na obradu. Da ne bude zabune, ovde su pored same namirnice stigle i nečistoće od kojih su neke merljive i njih je moguće u softveru normirati, ali ima i nemerljivih čija se količina određuje naknadnim merenjima.

PCPress.rs Image

Predati grašak već sada na prvom koraku obrade dobija svoje „ime i prezime“ – šaržu i lot kao znak prepoznavanja u celom ciklusu sve do trpeze. Tu su još datum i vreme predaje, te registarski broj vozila koje je dopremilo robu na preradu. Sada kroz niz tehnoloških postupaka, klasifikacije, odvajanja nečistoće, pranja, blanširanja i na kraju dubokog zamrzavanja mladi grašak ubran pre nekoliko sati postaje smrznuti proizvod koji se na kraju ciklusa pakuje u velike vreće od jedne tone koje se, takođe, precizno mere pre odlaganja u hladnjače za čuvanje duboko smrznute hrane. Za registrovanje se opet koristi modul VAGA.

AB Soft-ov ERP kroz svoje module za proizvodnju i upravljanje magacinima revnosno beleži sve predviđene aktivnosti u celokupnom procesu proizvodnje, a automatizacija izrade neophodne dokumentacije je na visokom nivou

Naravno za svaku ovu veliku vreću, praćenjem ranije prikupljenih podataka se zna sa koje parcele i kada je ubran proizvod.

Pročitajte i:  Pet razloga da vaša poslovna rešenja budu u oblaku

Dostupno cele godine

Možda vam se može da učini čudnim što se sve pakuje u ovako velike vreće. Razlog je što period dozrevanja i obrade od sveže do duboko smrznute namirnice traje kratko, recimo nedelju ili dve u toku godine. A kako su standardi rigorozni, čitav postupak treba sprovesti što pre kako bi se očuvala hranljivost proizvoda. Kasnije, kada se izađe iz kampanje branja i zamrzavanja, postoji nekoliko postupaka kojim se dodatno razvrstavaju sada već smrznuti proizvodi, a onda prepakuju u takozvana prodajna ili originalna pakovanja. Ta pakovanja mogu da budu različita, već prema nameni i zahtevima trgovinskih lanaca. Ovi postupci naknadne obrade se obavljaju tokom čitave godine u pogonima priređenim za tu namenu i opet, što je važno, za svako prodajno pakovanje, a ono može da bude od 450 grama, kilograma ili 10 pa čak i 20 kilograma, se zna lot i ranije zabeleženi datumi kojima se dodaje još i datum, odnosno vreme pakovanja. I sve to je zabeleženo u AB Soft-ovom ERP-u.

Za svaku vreću se, praćenjem ranije prikupljenih podataka, precizno zna sa koje je parcele ubrana i kada

Važno je još napomenuti da AB Soft-ov ERP kroz svoje module za proizvodnju i upravljanje magacinima revnosno beleži sve predviđene aktivnosti u celokupnom procesu proizvodnje, a automatizacija izrade neophodne dokumentacije je na visokom nivou kako bi se radnicima u proizvodnji maksimalno olakšala manipulacija softverom. Na kraju, sve se zaokružuje u modulima koji prate prodajne aktivnosti kao i poslove računovodstva, što je i učinilo ovaj ERP dobro prilagođenim potrebama proizvođača brzo smrznute hrane.

Pročitajte i:  Extreme Real Estate CRM:Rešenje za prodaju nekretnina

absoft.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,