Acronis i KAV u virtuelizovanim sistemima

Virtuelni sistemi predstavljaju okosnicu modernih data centara današnjice. Tehnologiju virtuelizacije koriste sve industrije, a u Srbiji je najzastupljenija u finansijskim institucijama. Zaštita ovih podataka zato predstavlja značajan izazov.

10_Acronis_agentless_described_engVirtuelizacija snižava troškove eksploatacije, uvećava standardizaciju i donosi mogućnost centralizovanja svih IT sistema matične grupe na jednoj ili nekoliko lokacija. Nije manje bitan ni softver – bankarski sistemi često nisu razvijeni na najnovijoj tehnologiji, što se ne smatra manom već naprotiv, prednošću – godine svakodnevnog rada i uklanjanja grešaka znatno su unapredile pouzdanost. Ipak, spoj modernog i pouzdanog treba osigurati od eventualnih problema efikasnim sistemom backup‑a. A ne treba zanemariti ni činjenicu da se stari softver često „vrti“ na starim operativnim sistemima, koji su podložniji napadu malicioznog koda.

Backup u VMware svetu

Virtuelne sisteme lako je obezbediti od obe vrste problema: nedostupnosti usled kvara na hardveru ili samoj virtuelnoj mašini, kao i njene eventualne ugroženosti malicioznim kodom. Kompanija Acronis, poznata po vrhunskim backup proizvodima za najpoznatiji softver za virtuelizaciju današnjice, izradila je Acronis Backup for VMware. Reč je o softveru koji predstavlja spoj dobro poznatih opcija i mogućnosti Acronis backup‑a prilagođenog VMware okruženju. Stepen integracije sa profesionalnim verzijama VMware‑a je visok, pa je sistem mnogo brži od klasičnih sistema backup‑a.

Korisnički interfejs i konfiguracione opcije ne razlikuju se od standardnih Acronis rešenja, pa je vreme učenja svedeno na minimum. Takođe, softver je u stanju da prepozna većinu serverskih rešenja baziranih na Microsoft platformi, što omogućava granularni backup, do nivoa pojedinačnog fajla. Na ovaj način je postupak oporavka sistema znatno kraći i jednostavniji u odnosu na eventualno „razmotavanje“ kompletne virtuelne mašine.

Zaštita od virusa

09_Acronis_avmp9_screenshotBackup softver nije predviđen da sačuva virtuelne sisteme od napada malicioznog softvera, pa je antivirusno rešenje i dalje obavezno. Kompanija Kaspersky prepoznala je smer u kome će se sistemi virtuelizacije kretati, pripremivši Kaspersky Security for Virtualization. Ideju da se sve virtuelne mašine zaštite centralizovano, na hipervizoru, pozdraviće većina adminstratora, jer se tako rešavaju dodatne komplikovane administracije pojedinačnih instanci AV rešenja. Novi antivirus za virtuelne sisteme, osim VMware proizvoda, podržava i Citrix i Microsoft rešenja za virtuelizaciju pa, ukoliko radite u okruženju u kome se koriste te tehnologije, imate razlog više za Kaspersky. Centralizovan sistem sadrži još jednu važnu prednost u odnosu na nepovezane instance – update baze obavlja se na jednom mestu, bez opasnosti da se deo sistema „osveži“ novim AV definicijama a deo ne.

Kaspersky je posebnu pažnju posvetio performansama i, prema nezavisnim testovima, učinio sistem izuzetno brzim i pogodnim za uvek nedovoljne resurse hipervizora. Na ovaj način omogućeno vam je da sve postojeće verzije AV sistema, koje su se eventualno nalazile u okviru virtuelnih mašina, zamenite jednom i tako dodatno pojednostavite administraciju, ali i ubrzate postojeće sisteme.

Na kraju, korišćenje jednog ili oba ova sistema, korak je ka usklađenosti sa Odlukom Narodne banke Srbije o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije, kojom su predviđene kontrole obezbeđenja IT sistema od gubitka podataka i zaštite od malicioznog koda.

www.singi.rs

Kristijan Lazić

(Objavljeno u časopisu PC#212)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,