Sofver za internet prodaju

Prodaja preko Interneta je u brzom i neprestanom porastu, kako na stranom tržištu tako i kod nas. Zato je kompanija Ipsylon iz Novog Sada, razvojem aplikacije Akord.Net, pružila svojim korisnicima interesantne mogućnosti…

f1Iako svoj puni potencijal Akord.Net pokazuje u integraciji sa Akord ERP sistemom, postoji i mogućnost njenog samostalnog funkcionisanja, uz minimalno angažovanje resursa poslovnog sistema. Glavna prednost Akord.Net-a je upravo kompletna integracija sa ERP poslovnim softverom – Akord ne traži nikakve dodatne aktivnosti zaposlenih u kompaniji osim isporuke robe i fakturisanja. Predstavljanje celokupne ponude na jednom mestu u realnom vremenu poboljšava kompletnu komunikaciju sa kupcima, čime se poboljšava efikasnost komercijalne službe i povećava obim prodaje, pošto je kupcima omogućeno da na brz i lak način dođu do željene robe.

Ograničenja koja uzrokuje radno vreme u kompaniji su ovim sistemom prodaje prevaziđena, pošto kupci mogu da šalju narudžbine kad god im to odgovara, 24 sata dnevno, svakog dana u godini. Sa druge strane, menadžerima prodaje se omogućava praćenje svih narudžbi i ažuriranje realizacije.

Pogled na Akord.Net

Glavni meni namenjen kupcima zove se Korisnički servis. On sadrži opcije za online prodaju, pregled narudžbi, pregled liste čekanja, pregled faktura i karticu kupca. Online prodaja obuhvata opcije za pretragu i poručivanje robe. Osnovna pretraga obuhvata pretragu artikala po lokaciji, šifri prodavca, nazivu artikla, kataloškom broju proizvođača arikla, brendu, grupi i podgrupi artikala u okviru označene osnovne grupe. Korišćenjem popularne tekstualne pretrage katalog proizvoda možete pretraživati po bilo kom pojmu, kao što smo navikli na Google-u i drugim pretraživačima.

Opcija Rezultati pretrage kataloga, prema definisanim kriterijumima, prikazuje artikle tabelarno, sa osnovnim podacima, cenama i dostupnosti. Prikaz rezultata može da bude u formi sintetike i u formi detaljnog prikaza. Potvrda porudžbine izabranih artikala vrši se ubacivanjem u korpu. Kupac stalno vidi sadržaj korpe, uz podatke o izabranim artiklima, brojem poručenih artikala i ukupnog iznosa. Za konačno kreiranje porudžbenice izabranih artikala iz korpe bira se željeni datum isporuke, način isporuke robe i (opciono) unose napomene, nakon čega se porudžbenica prosleđuje prodavcu, a kupac dobija obaveštenje o broju kreirane porudžbenice.

Akord.net1Pregled narudžbi je izveštaj koji korisnicima Akord.Net-a nudi pregled svih kreiranih internet porudžbenica od strane kupaca i detalja o njihovom statusu. Pregled liste čekanja prikazuje artikle koje prodavac iz nekog razloga nije isporučio nakon obrade porudžbenica kupaca. Pregled faktura omogućava uvid u fakture koje je prodavac kreirao na osnovu online narudžbenica tokom izabranog vremenskog intervala. Kartica kupca daje pregled stanja kupca koji poručuje robu, sa podacima o datumu dokumenta, datumu knjiženja, datumu dospeća, samom dokumentu, kontu, referenci, opisom i stanjem na dugovnoj i potražnoj strani. Tu je naravno i ono najvažnije – saldo.

U kompanijama gde postoje terenski komercijalisti prodaja može biti organizovana tako da oni kreiraju narudžbine u ime kupaca koji se nalaze na njihovom prodajnom regionu. Praćenje narudžbi od strane zaposlenih u ime njihovih kupaca mogu se pratiti u okviru Akord.net-a u Servisu zaposlenih, pod uslovom da je on intergisan sa Akord ERP-om.

U integraciji sa Akord ERP-om, Akord.Net omogućava:

* naruČivanje robe direktno od strane kupaca kompanije koja je korisnik Akord ERP-a,

* pregled statusa narudžbi kupaca,

* pregled faktura i njihovih stavki,

* pregled stanja kupca tj. uvid u sopstvene obaveze.

(Objevljeno u PC#194)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,