Računari i Galaksija

Akord: Rešenje za digitalni popis

Popis robe po završetku poslovne godine ili povremeni kontrolni popis predstavljaju noćnu moru za mnoga preduzeća. Osim što zahtevaju veliku angažovanost zaposlenih, često dovode do prekida prodaje i čitavog poslovanja.

PCPress.rs ImageStoga poslovni softver koji prati poslovanje jednog preduzeća treba da omogući adekvatnu pripremu ovog procesa, što brži, efikasniji i jednostavniji rad, bez prekida u poslovanju.

Priprema popisa podrazumeva više načina za kreiranje spiska artikala po kojem će se vršiti inventar zaliha robe. Najpre je potrebno definisati uslove inventara. Postoji izbor vrste inventara, čime se definiše da li je u pitanju redovan ili godišnji inventar. Korisnik odlučuje o izgledu liste, tj. o izboru artikala koji će se naći na njoj, definisanjem određenih kriterijuma.

Na primer, kao kriterijum za kreiranje popisne liste može se odrediti da se prikažu svi artikli ili samo oni koji su čekirani kao aktivni na kartici artikla. Zatim, Akord ERP omogućava da se pretraga ograniči na artikle koji se nalaze na stanju i imaju zalihu veću od nule, kao i samo na artikle koji su u definisanom periodu imali bilo kakav promet. Izbor artikala koji će se naći na popisnoj listi može biti i nasumičan. Potvrdom ovakvog načina odabira artikala iz skupa koji zadovoljava definisane kriterijume, nasumice će se izdvojiti željeni broj artikala koji unosi korisnik. Ostali uslovi koji određuju listu artikala su izbor organizacione jedinice, poslovne lokacije, skladišta, brenda i grupe artikala.

Artikli se mogu učitati i s nekog od prethodno kreiranih dokumenata ili više njih, kao što su kalkulacija, prethodno proknjiženi inventar, faktura itd. Dozvoljeno je dupliranje artikala s liste jer u Akord ERP‑u postoji mogućnost vođenja zaliha na više adresa skladištenja. Artikli se mogu ubaciti na popisnu listu i uvozom iz Excel datoteke. Nakon što se definišu svi pomenuti uslovi, prikazaće se kreirana lista po kojoj će se obaviti popis.

Kontinuitet poslovanja u toku inventara podrazumeva da se ne prave prekidi u poslovanju, tj. da se ne blokiraju artikli sa popisne liste. Pritom je omogućena laka i ažurna provera količina artikala s kreirane popisne liste. Evidentiraće se svaki ulaz i izlaz artikala koji se desio od momenta kreiranja popisne liste, on će biti vidljiv korisniku i uzet u obzir prilikom računanja trenutne zalihe. Prilikom popisa robe automatski se evidentiraju viškovi i manjkovi, a program nudi mogućnost da se neograničen broj puta ponovi brojanje artikala kod kojih je ustanovljeno neslaganje u količinama, nakon čega se konačno usaglašava stanje zaliha.

Elektronski popis u softveru Akord ERP podrazumeva korišćenje PDA uređaja. Ovi uređaji s bar kod skenerima znatno olakšavaju i proces prijema i izdavanja robe. Kad je u pitanju prijem robe, oni omogućavaju pamćenje lokacije u skladištu na koju se smešta roba, čime je ovaj proces uprošćen.

Proces isporuke robe je takođe ubrzan, jer PDA uređaj upućuje korisnika na tačnu lokaciju na kojoj je roba uskladištena najkraćim putem. Upravljanje zalihama je dodatno olakšano ukoliko su PDA uređaji bežično povezani s računarom u magacinu. Uloga ovih uređaja u popisu robe je takođe značajna. Popisna lista se može učitati iz softvera i po njoj se obaviti popis.

Druga mogućnost je da je inicijalna lista prazna, a korisnik pomoću PDA uređaja čekira artikle koji automatski kreiraju popisnu listu.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,

One thought on “Akord: Rešenje za digitalni popis

Comments are closed.