Aplikacija “Izabrani doktor” kompromitovala podatke građana Srbije

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, RodoljubŠabić, dostavio je Višem javnom tužilaštvu, odnosno, Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal, informaciju o dosadašnjem toku postupka nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Tom prilikom Poverenik je tužilaštvu predložio da razmotri dostavljenu dokumentaciju i ispita osnovanost sumnji koje ukazuju na izvršenje krivičnog dela iz člana 146. KZ – neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, za koju je optužena mobilna aplikacija “Izabrani doktor”.

Sumnja se da je došlo do ozbiljne kompromitacije zbirki podataka ličnosti građana Republike, uključujući i matičnu evidenciju RFZO i Integrisanog zdravstvenog infromacionog sistema (IZIS). Aplikacija je osetljive podatke građana, koji se obrađuju na osnovu zakona, ustupila privrednom društvu D.O.O. problematičnog statusa, u svrsi direktnog marketinga i profilisanja građana.

Nakon što je Šabić otvorio postupak nadzora, uslovi korišćenja i politika privatnosti aplikacije uklonjeni su sa interneta i trenutno nisu dostupni, tako da uslovi pod kojim se podaci koriste ostaju nepoznati. Takođe, nakon otvaranja postupka nadzora, aplikacija je pretrpela više izmena, od kojih je najvažnija promena vlasnika od privrednog društva Sorsix International d.o.o. u Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, uz oznaku da aplikacija predstavlja sastavni deo IZIS-a. Sa obzirom na to da ministarstvo nije zakonom predviđeni rukovalac IZIS-a, već je to Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, otvara se pitanje zakonitosti obrade podataka, odnosno neovlaščenog pristupa podacima iz IZIS-a.

Utvrđivanje činjenica u postupku nadzora suočilo se sa neočekivanim preprekama. Komunikacija sa firmom Sorsix d.o.o. ispostavila se kao praktično nemoguća. Pored toga što je više puta bezuspešno pokušavana dostava pismenih akata, tokom postupka nadzora je utvđeno da Sorsix International nije imao ni validne podatke za kontakt, ni zakonskog zastupnika.

RFZO je jedini od subjekata koji su predmet postupka nadzora dao traženo izjašnjenje. Aktom od 7. 6. 2018 obavestio je Poverenika da je razvoj aplikacije izvršen u skladu sa instrukcijom koju je stručnoj službi dalo Ministarstvo zdravlja, i da ni na koji način nisu bili uključeni u te poslove. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, i v.d. direktor Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, i pored uredno dostavljenog zahteva za izjašnjenje, a potom urgencije, u postupku nadzora Šabiću nisu odgovorili na postavljena pitanja. Time je ne samo otežano utvrđivanje relevantnih činjenica, nego je počinjen i zaknom predviđen kažnjiv prekršaj, što je navelo Šabića da danas podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ministarstva zdravlja i direktora instituta.

Izvor: Poverenik

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,