BIZIT plus

Timnit Gebru – Trnovit put svake žene u IT-u

I pored pokušaja većeg uključivanja žena i manjinskih grupa u svet IT-ja, ostaje činjenica da ta sfera ostaje dominantno sačinjena od strane (belih) muškaraca. Što se tiče pozicija žena u IT indrustriji, u SAD-u one čine samo oko 30% zaposlednih u velikim tehnološkim kompanijama. U Velikoj Britaniji je procenat visokoobrazovanih žena koje se bave IT-jem u poslednjih pet godina pao na 8%.

U izveštajima o raznovrsnosti zaposlenih, tehnološke kompanije retko navode intersekcionalne podatke, odnosno procenat zaposlenih žena koje pripadaju rasnim i etničkim manjinama. Naučnica Timnit Gebru je primer trostruke marginalizacije; pored toga što je žena u IT indrustriji, uz to je i crnkinja poreklom iz Etiopije, dakle pripadnica rasne i etničke manjine koja živi i radi u SAD-u. Dinamičan i originalan nastup, u kombinaciji sa preduzetničkim duhom, pomogli su joj da prevaziđe ove prepreke i postane jedan od vodećih istraživača veštačke inteligencije.

Gebruova i ko-autorka Džoj Buolamvini sprovele su istraživanje pod nazivom “Nijanse roda: Intersekcionalne razlike u tačnosti u skladu sa klasičnom rodnom klasifikacijom”, u kom su došle do podatka da žene tamnije puti najčešće bivaju pogrešno klasifikovane u procesu kada vešačka inteligencija prepoznaje lica, sa procentom grešaka od preko 34,7%. U poređenju sa tim kod muškarca svetlije puti javlja se procenat greške od samo 0,8%.

Pročitajte i:  Novi generativni alati za video koje je napravio Adobe su apsolutno zastrašujući

Kao istraživač post-doktorskih studija u Majkrosoft-ovoj grupi za pravičnost, odgovornost, transparentnost i etiku, takozvana FATE grupa, Timnit se bavi istraživanjem uticaja veštačke  inteligencije na društvo. Navodi kako bi naročito htela da skrene pažnju crnačkoj zajednici na načine na koje data može negativno da utiče na njih, u cilju veće motivisanosti za ulazak u polje razvoja veštačke inteligencije. Gebruova dalje kaže da “pored toga što pokušavamo da demokratizujemo veštačku inteligenciju, i da je obezbedimo svim ljudima na svetu, moramo da proverimo da li ljudi razumeju zamke njenog korišćenja”.

Timnit je koosnivač grupe “Crni u veštačkoj inteligenciji”, putem koje ljudi rasnih manjina preko Facebook-a, Google grupe i foruma razmenjuju svoje ideje i radove, postavljaju pitanja i podstiču saradnju i prisustvo crnaca u razvoju veštačke inteligencije. U vezi sa tim, Gebruova navodi podatak da 50% ljudi iz Etiopije ne dobije vizu kada apliciraju, što je posebno veliki problem za studente koji su primljeni na unvierzitete u zapadnim zemljama. Timnit ističe da je bitno da se ljudima skrene pažnja na ovakve i slične prepreke sa kojima se susreću ljudi iz zemalja u razvoju koji su zainteresovani za rad u IT-ju .

Pročitajte i:  AI će postati pametniji od čoveka do kraja 2025.

Kao odgovor na pitanje šta bi ljudi u ovom trenutku mogli da urade kako bi stvorili bolju budućnost razvoja veštačke inteligencije, Timnit navodi da se u korenu mnogih problema nalaze trenutne vrednosti u društvu –  za koga usmeravamo tržište, kako izgleda proces intervjua, koga poštujemo i kakve veštine vrednujemo. Ljudi koji razvijaju veštačku inteligenciju bi pre svega trebalo da budu saosećajni ljudi širokih shvatanja koji su upoznati sa društvenim problemima.

Izvor: Medium

Facebook komentari: