Računari i Galaksija

Apollo ROSA ERP: RadOdSvudA

Postojeći ERP sistemi samo delimično automatizuju poslovanje, a ostale funkcije u složenijim procesima uglavnom nisu pokrivene. Pokušaji da se te funkcije realizuju posebnim alatima, kao što su DMS, IM, mobilne i druge aplikacije, ne daju zadovoljavajuće rezultate zbog minimalne mogućnosti integracije sa kompanijskim ERP-om. Apollo ROSA je jedino rešenje koje obuhvata kompletne poslovne procese.

PCPress.rs Image

Prve računarske računovodstvene aplikacije, nastale kasnih sedamdesetih, predstavljale su početak automatizacije poslovanja. Njihovim proširivanjem dodatnim funkcijama (nabavka, prodaja, proizvodnja…) nastaju ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi koji su značajno ubrzavali i olakšavali poslovanje, ali nikada nisu u potpunosti obuhvatali kompletne poslovne procese.

Sa trideset godina iskustva i posle pet prethodnih generacija kompleksnih poslovnih rešenja, Apollo je prošle godine predstavio inovativnu poslovnu aplikaciju Apollo ROSA, koja obuhvata kompletne poslovne procese i koja je potpuno prilagođena poslovanju svakog pojedinačnog klijenta!

U svakom složenijem poslovnom procesu postoje brojne aktivnosti koje računovodstvene aplikacije jednostavno nisu bile u mogućnosti da automatizuju. Uglavnom je razlog bio u tome što potrebne tehnologije nisu bile raspoložive, a novi pristup, u kome bi se kompletan poslovni proces mapirao i izvršavao kroz aplikaciju, bi zahtevao razvoj projekta „od nule“, što je preskupo i traje predugo čak i za najveće softverske firme. Tako je ERP samo delimično automatizovao poslovanje, a ostale funkcije u složenijim procesima uglavnom nisu bile automatizovane. Pokušaji da se te funkcije rešavaju posebnim alatima, kao što su DMS (Document Management System), IM (Instant Messaging), mobilnim i drugim aplikacijama, ne daju zadovoljavajuće rezultate zbog minimalnih mogućnosti integracije sa kompanijskim ERP‑om.

PCPress.rs Image

Apollo ROSA, za razliku od svega drugog dostupnog na tržištu, ne predstavlja integraciju različitih paketa i aplikacija. Apollo ROSA je jedinstvena aplikacija koja obuhvata sve funkcije koje su se ranije tradicionalno izvršavale različitim alatima (ERP, DMS, IM…). Svi poslovni procesi i sva dokumenta, kako knjigovodstvena (ERP), tako i sva druga (DMS – zahtevi, nalozi, odobrenja, ponude, planovi, slike, crteži…) obrađuju se na jedinstven, identičan način. Uz obezbeđenje sve neophodne komunikacije, interne i eksterne (SMS, IM i email poruke) tokom izvršenja procesa. Zato je Apollo ROSA prvo i za sada jedino globalno raspoloživo sveukupno poslovno rešenje!

Mapiranje kompletnog poslovnog procesa

Poslovanje svake kompanije, od mikro preduzeća pa do globalnih korporacija, može da se definiše konačnim skupom poslovnih procesa koje kompanija izvršava. U idealno uređenom sistemu, što bi trebalo da je krajnji cilj svakoga ko upravlja poslovanjem, svi ti procesi su struktuirani i izvršavaju se prema utvrđenim modelima.

PCPress.rs Image
Primer mapiranja poslovnog procesa

Svaki složeniji poslovni proces se izvršava u više organizacionih jedinica, obuhvata različitu obradu podataka i dokumentaciju, i podrazumeva internu komunikaciju između većeg broja izvršilaca, kao i komunikaciju sa partnerima. Na primer, jedan složeniji proces nabavke može da sadrži i preko 30 različitih dokumenata, koje obrađuje isto toliko zaposlenih u više sektora u firmi. Proces započinje zahtevom za nabavku iz neke službe, recimo, proizvodnje. Taj zahtev obrađuje služba nabavke tako što ga prvo upoređuje sa planom odnosno budžetom za nabavku, pa proverava sa službom finansija mogućnost nabavke.

Nakon dobijanja saglasnosti u formi digitalno potpisanih dokumenata, nabavka šalje upite odnosno zahteve za ponude, u elektronskoj formi, potencijalnim dobavljačima. Od prispelih ponuda služba nabavke bira najpovoljniju, i opet može da šalje na odobrenje službi koja je nabavku inicirala, a i finansijama.

Nakon svih tih odobrenja služba nabavke kreira porudžbenicu koju šalje dobavljaču. Eventualno i zahtev za plaćanje finansijama u slučaju da se radi o (delimično) avansnom plaćanju, kao i zahtev za prijem robe službi skladištenja koja kreira nalog za prijem magacinu. Roba se prima u skladište prema nalogu, sa ili bez reklamacije, kreira se prijemnica, zatim ide u ulaznu kontrolu, pa opet sa ili bez reklamacije da bi konačno prijemnicom bila uskladištena u magacin proizvodnje. Potvrđena prijemnica stvara obavezu plaćanja dobavljaču koju služba finansija u skladu sa uslovima kupovine zatvara.

Kvalitet softvera ogleda se u mogućnostima, jednostavnosti i brzini mapiranja različitih poslovnih procesa, odnosno prilagođavanju poslovanju svake kompanije. Implementacija Apollo ROSA ne zahteva reinženjering poslovnih procesa kompanije.

Kada su sve funkcije u poslovnom procesu struktuirane, mapirane na identičan način i obuhvaćene jednom aplikacijom, lokacija odnosno udaljenost izvršilaca više nema značaja, tako da Apollo ROSA podržava poslovanje u svim uslovima

Korišćenjem sopstvenih softverskih alata, Apollo ROSA modeluje najkompleksnije poslovne procese i tako nastaje rešenje koje u potpunosti podržava poslovanje svakog partnera.

PCPress.rs Image

Apollo ROSA obezbeđuje definisanje i izvršenje kompletnih poslovnih procesa. Definišu se svi procesi u svim organizacionim jedinicama (više različitih procesa nabavke, prodaje i proizvodnje; svi procesi u finansijama, HR, pravnoj i svim drugim službama):

  • Modeliranje i mapiranje poslovnih procesa (tokovi, izvršioci, obrada podataka i dokumentacija),
  • Modeliranje i parametrizaciju svih vrsta dokumenata, knjigovodstvenih i ne‑knjigovodstvenih,
  • Digitalno potpisivanje dokumenata,
  • Eksterni (prema partnerima) messaging sistem (email i SMS)
  • Interni messaging sistem

Korisna adresa: appolo.rs/sr/

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,