ERP 2024

Art-Info: Era e-faktura

E-fakture ArtPos je Web aplikacija koja komunicira sa API-jem SEF-a u cilju slanja i prijema e-faktura, kao AppToApp rešenje. Hostuje se na domenu firme Art-Info. Aplikacija se prijavljuje API-ju preko API ključa koji ima svaki subjekat javnog i privatnog sektora na SEF-u

PCPress.rs Image

Osnovu aplikacije čini klasična faktura, koja s novim funkcionalnim proširenjima prerasta u e-fakturu. Pre formiranja fakture, neophodno je u aplikaciji šifrirati poslovne partnere – kupce, vrste faktura i vrste usluga ili dobara.

Funkcionalnosti

Kod šifriranja dobara ili usluga, unose se i odgovarajuće stope PDV-a. Pored navedenih šifarnika, u aplikaciji se nalaze i dva šifarnika koja se direktno preuzimaju preko API-ja sa SEF-a. To su šifarnici jedinica mera i šifarnici razloga izuzeća od PDV-a. Ove šifarnike nije dozvoljeno proširivati ili skraćivati. Sastavni deo postupka formiranja fakture jeste i obračun PDV-a. Posle unosa svih podataka, štampa se faktura u PDF formatu. Ovde se završava rad sa fakturama na klasičan način.

Sledeći postupci su formiranje e-fakture na osnovu već formirane klasične fakture, i slanje e-fakture na SEF. E-faktura se šalje na SEF kao xml fajl u kojem se nalazi kao prilog faktura u PDF formatu u binarnom kodu. Xml fajl je formiran po standardu UBL 2.1 Invoice, standardu EN 16931 i po Tehničkom uputstvu koje je objavilo Ministarstvo finansija na svom portalu. U aplikaciji postoji ulazna kontrola koja sprečava da se kod upload-a pojave elementarne greške u popunjavanju poslatog xml fajlu. Najčešće greške koje korisnici prave jesu duplicirani broj e-fakture i datum e-fakture nije isti kao datum slanja e-fakture. Posle uspešnog otpremanja e-fakture, kao deo odgovora od API-ja je i broj fakture pod kojim se vodi poslata efaktura, i taj broj se upisuje u formiranu fakturu i po njemu se kasnije obavljaju operacije kao što su Otkazivanje, Storno, Status…

Pročitajte i:  Data centar – gradivni element poslovanja

PCPress.rs Image

Ponuda

Aplikacija E-fakture ArtPos prodaje se po principu softver-kao-usluga. Postoje dve opcije u ponudi.

Jedna aplikacija za više različitih korisnika – nudi se jedinstveno rešenje, za sve korisnike isto. Korisnici koriste jednu aplikaciju sa svojom zasebnom bazom podataka. Brzo i lako se radi implementacija. Ovo rešenje je dobro za korisnike koji u roku od nekoliko dana hoće da počnu sa slanjem e-faktura. Takođe za korisnike koji nemaju veliki broj e-faktura, i za korisnike koji hoće da prvo probaju ovo rešenje. Početna ulaganja su mala. U ovoj ponudi plaća se otvaranje baze podataka jednokratno 3000 dinara, obuka i podešavanja 3000 dinara jednokratno i mesečno korišćenje 3000 dinara.

Jedna aplikacija za jednog korisnika – nudi se jedinstveno posebno rešenje podešeno prema specifičnim zahtevima korisnika. Osnovno rešenje se proširuje novim funkcionalnostima karakterističnim za rad korisnika. Primer specifičnog zahteva korisnika je insistiranje na posebnom izgledu fakture. Ovo rešenje je dobro za firme koje imaju veće zahteve za prilagođavanjem aplikacije, i koje žele da imaju aplikaciju sa što manje ograničenja. U ponudi se plaćaju implementacija i prilagođavanje 50.000 dinara i obuka 3000 dinara. Plaćanjem cene za implementaciju korisnik stiče pravo korišćenja aplikacije u narednih godinu dana. Posle tog perioda korisnik plaća mesečno korišćenje u iznosu od 3000 dinara.

Pročitajte i:  AI kao direktor kompanije?

PCPress.rs Image

Korisna adresa: art-info.rs

Autor: Miloš Piletić, dipl. ing.

Facebook komentari: