ATI STREAM tehnologija u decembru

ATIStreamComputingUpdate_Nov13NDA Final_Page_07

U sledećem izdanju ATI Catalyst drajvera koje će nositi oznaku 8.12 i čije se objavljivanje očekuje 10. decembra, kompanija AMD prvi put će “otključati” mogućnosti ATI Stream tehnologije. Iako smo do sada grafičke procesore (GPU – Graphics Processing Unit) upotrebljavali skoro isključivo za 3D i rendering i procesiranje video signala, snaga modernih GPU-a i mogućnosti paralelnog procesiranja koju donosi više stotina ugrađenih jedinica za računanje u pokretnom zarezu, omogućavaju daleko šire mogućnosti.

Ovom koraku, naravno, prethodilo je stvaranje razvojnih alata koje već upotrebljavaju brojne softverske kompanije da bi uposlile GPU na novim zadacima, a praktično već gotove proizvode imaju ArcSoft i CyberLink. Iako se ove aplikacije opet prvenstveno odnose na obradu video materijala, zanimljivo je da će korisnicima ponuditi niz novih mogućnosti poput transkodiranja videa za razne uređaje (sa bluray diska, na primer, u vaš iPhone), mnogo većom brzinom nego što je to do sada bilo moguće.

ATIStreamComputingUpdate_Nov13NDA Final_Page_05 To svakako nije kraj, jer kompanije kao što su Adobe i Microsoft već prilagođavaju svoj softver novim mogućnostima u programima koji zahtevaju intenzivno paralelno procesiranje. ATI Stream tehnologija biće omogućena na svim ATI Radeon karticama serije 4000, ali na posebnom proizvodu AMD FireStream 9270 koji predstavlja GPU baziranu akceleratorsku karticu za servere i radne stanice. Očekuje se da će ove “ubrzivače” veoma brzo ponuditi kompanija HP za svoje ProLiant servere.

Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović

Catalyst drajvere koji omogućavaju primenu ATI Stream tehnologije, od 10. decembra potražite na web adresi za podršku kompanije AMD.

Izvor: PC Press, AMD

Facebook komentari: